18.07.2017 Ćwiczenia zgrywające Odwodu Operacyjnego.

W dniu dzisiejszym w godz. 8.58-14.13 zastęp GBA brał udział w ćwiczeniach zgrywających  Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, które były prowadzone na kompleksie leśnym w miejscowości Pełczyska. W działaniach związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych podczas symulowanego pożaru 2 ha lasu brały udział zastępy z powiatu łęczyckiego: OSP Świnice Warckie, OSP Stara Sobótka, OSP Grabów, OSP Leźnica Mała, OSP Topola Królewska, OSP Piątek oraz 2 zastępy z JRG w Łęczycy. Z terenu powiatu poddębickiego OSP Wartkowice oraz zastęp z JRG w Poddębicach. Do działań został także zadysponowany samochód wężowy z JRG w Łowiczu, który zabezpieczał linie zasilającą z pobliskiego zbiornika wonnego. Ćwiczenia obserwował Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski.