Promocja druha Mateusza Lewandowskiego na pierwszy stopień korpusu aspirantów.

W sobotę 15.07.2017 delegacja naszej jednostki uczestniczyła w uroczystości promocji kadetów XIX turnusu Dziennego Studium Aspirantów pośród których był nasz członek dh Mateusz Lewandowski. Poniżej link do strony Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z informacją o promocji.

Promocja w CSPSP w Częstochowie