Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich.

W minioną niedzielę (25.06.2017) nasza jednostka obchodziła jubileusz 100-lecia jej powstania. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Paweł Bejda Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dh Ryszard Szmaja członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, Pan Edward Cymmer wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego, ks. Janusz Kowalski kustosz Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny w Świnicach Warckich, ks. Kanonik Marian Kilichowski proboszcz Parafii w Dzierżawach, ks. Kanonik Kryspin Kaźmierczak, Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich, dh Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie, dh Krzysztof Tutak Przewodniczący Rady Gminy w Świnicach Warckich, Pani Sylwia Prażnowska Radna Rady Powiatu Łęczyckiego, która reprezentowała także Pana Przemysława Błaszczyka Senatora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dh asp. Grzegorz Krzyżaniak reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy, Pan Jacek Ożadowicz kierownik wydziału zarządzania kryzysowego powiatu łęczyckiego, dh Ryszard Andrysiak Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy „ELTRANS”, Pan Tadeusz Krotoszyński Prezes Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, Pani Renata Ławniczak dyrektor Ludowego Banku Spółdzielczego Oddział w Świnicach Warckich, dh Andrzej Karkowski dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich, Pan Andrzej Zielonka dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Pan Tadeusz Bednarek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich, dh Monika Galankiewicz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich, dh Józef Włodarczyk, dh Grzegorz Stasiak Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Świnicach Warckich, dh Magdalena Ożadowicz, Państwo Teresa i Leon Leszczyńscy, Pani Bożena Pietrzak, Pani Katarzyna Karkowska, dh Stanisław Jaszczak Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świnicach Warckich, Pan Józef Marciniak leśniczy Leśnictwa Zbylczyce, Pani Maria Chmielecka przedstawicielka zakładu piekarniczego, Pan Edward Karkowski, Pan Paweł Lewiński wraz z zespołem wokalnym „Cantabile”, Prezesi i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łęczyckiego i poddębickiego.

Obchody rozpoczęły się przemarszem pododdziałów i zaproszonych gości przed ołtarz polowy przy kościele parafialnym, gdzie ks. Janusz Kowalski, ks. Kanonik Marian Kilichowski, ks. Kanonik Kryspin Kaźmierczak, ks. Andrzej Mituta odprawili w intencji straży i strażaków Mszę Świętą. Dalsza część obchodów kontynuowana była przed remizą gdzie nastąpiło złożenie meldunku i wciągnięcie na maszt flagi związkowej. Następnie zaproszonych gości powitał Prezes dh Stanisław Pecyna, po wystąpieniu którego został przedstawiony przez druhnę Barbarę Pietrzak i druha Henryka Oziębłowskiego rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich. Ważnym elementem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej założycieli naszej jednostki. Dokonali jej: Pan Andrzej Zielonka prawnuk założyciela jednostki Feliksa Śliwińskiego, Pani Bożena Pietrzak prawnuczka założyciela jednostki Wojciecha Berezińskiego, Pani Katarzyna Karkowska prawnuczka założyciela jednostki Walentego Kacprzaka, Leon Leszczyński rodzina założyciela jednostki Leona Leszczyńskiego, dh Marek Górniak wnuk założyciela jednostki Stanisława Górniaka, dh Julian Kacprzak wnuk założyciela jednostki Walentego Kacprzaka oraz Prezes OSP dh Stanisław Pecyna. Po jej odsłonięciu tablicę poświęcił ks. Janusz Kowalski a następnie Pan Jerzy Kubiak wykonał salwę honorową z „organek średniowiecznych”. Jubileusz to okazja do uhonorowania odznaczeniami. Jednostce oraz jednemu druhowi decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie nadano Złoty Znak Związku, a Zarząd Wojewódzki nadał naszym druhom Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Wręczone zostały również akty nadania tytułu „Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”. Otrzymali go dh Ryszard Szmaja, Pan Ryszard Andrysiak i Pan Józef Włodarczyk. W przemówieniach okolicznościowych zaproszeni goście dziękowali za dotychczasową działalność straży na rzecz środowiska lokalnego, zarówno w obszarze niesienia pomocy jak i współpracy przy organizowaniu imprez patriotycznych, religijnych czy lokalnych. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów i koncertem zespołu wokalnego „Cantabile”.

 

Zdjęcia: Damian Hync