31.05.2017 Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup sprzętu.

W lutym Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił nabór wniosków o udzielenie z budżetu województwa  na 2017 rok pomocy finansowej JST z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Działaniami dotyczącymi przygotowania wniosku, uzyskania opinii od Zarządu OSP oraz Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy zajął się Komendant Gminny ZOSP RP w Świnicach Warckich dh Marek Koniuszenny. We wniosku występowano o środki na zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego z zestawem końcówek wymiennych Lukas oraz zestawu poduszek wysokociśnieniowych o łącznej wartości 24 415,50 zł.

W dniu dzisiejszym na stronie Urzędu ukazała się Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego z której dowiadujemy się że dotację przyznano 92 jednostką OSP. Z terenu naszego powiatu środki finansowe otrzymały dwie jednostki: nasza i OSP w Piątku. Przyznana dotacja w wysokości 14 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek wymiennych Lukas.

Link do Uchwały Sejmiku Wojewódzkiego.