25.02.2017 Walne Zebranie

Jesteśmy po kolejnym Walnym Zebraniu naszej jednostki. Przybyli na nie zaproszeni goście: dh Ryszard Szmaja członek Prezydium ZG ZOSP RP w Warszawie, kpt. Wiesław Granosik z Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy, Edward Cymmer Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Renata Ławniczak dyrektor LBS Strzałkowo oddział Świnice Warckie, Andrzej Karkowski dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich. Podczas Zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe jednostki za 2016 rok. Przedstawiony został plan pracy i projekt budżetu na 2017 rok. Walne na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi za miniony rok. Podjęto także uchwałę na podstawie której nadano tytuły Honorowego członka OSP p. Ryszardowi Andrysiakowi i p. Józefowi Włodarczykowi. Podczas swojego wystąpienia Prezes poinformował zebranych, iż w dniu 25 czerwca odbędą się obchody 100-lecia istnienia naszej jednostki. Walne Zebranie było także okazją do wręczenia druhom odznak „Za wysługę lat”.