Ochotniczą Straż Pożarną w Świnicach Warckich w nowy, XXI wiek wprowadził zarząd, powołany podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, odbytego 17 lutego 2001r. Działając zgodnie ze statutem OSP, walne zebranie dokonało wówczas następujących wyborów/1/:

 1. Wybrano Zarząd OSP w składzie:
 • Stanisław Pecyna    – prezes
 • Marek Koniuszenny   – naczelnik
 • Sławomir Augustyniak – v-ce naczelnik
 • Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 • Henryk Oziębłowski – sekretarz
 • Leszek Przybylski   – gospodarz
 1. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
 • Tadeusz Wieczorek – przewodniczący
 • Mariusz Florczak – członek
 • Teresa Zelba    – członek
 1. Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zostali wybrani: Stanisław Milczarek, Stanisław Pecyna, Marek Koniuszenny, Tadeusz Wieczorek i Sławomir Augustyniak.
 2. Do zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrano przedstawicieli: Stanisław Pecyna, Tadeusz Wieczorek i Sławomir Augustyniak.

Walne zebranie podjęło wówczas dwie uchwały dotyczące:

 • ustalenia składki członkowskiej dla członków czynnych w wysokości 10,00zł rocznie, dla członków wspierających 20,00zł,
 • przepracowania przez członków czynnych 3. dniówek roboczych przy rozbudowie sali OSP o salę bankietową.

W życiu codziennym bardzo rzadko zatrzymujemy się by spojrzeć na sprawy społeczne i pracę członków organizacji i stowarzyszeń. Strażackie walne zebrania stały się właśnie okazją do podziękowania strażakom za ich trud i pracę. Za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach, za aktywny udział w życiu społecznym gminy, życzenia świnickim strażakom złożyli wówczas wójt gminy Stanisław Milczarek i prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Mirosław Karkowski, przekazując na ręce prezesa jednostki: ubrania USP – 4 komplety, buty saperki – 4 pary, węże W 75 – szt. 2 oraz żele przeciw oparzeniowe.

Komendant PSP w Łęczycy, Krzysztof Graczyk, podziękował druhom ze Świnic Warckich za udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach operacyjnych, za prace społeczne przy strażnicy PSP oraz za udział jednostki i orkiestry w uroczystościach powiatowych. Na ręce kapelmistrza orkiestry dętej, dh. Józefa Włodarczyka, przekazał trąbkę. Prezes LBS Strzałkowo o/Świnice – Jadwiga Kubiak, poinformowała zebranych, że zarząd banku podjął decyzję o zmniejszeniu prowizji dla OSP Świnice Warckie, od operacji bankowych, traktując to jako wkład banku w ambitne plany inwestycyjne jednostki.

Zarząd OSP natomiast wyróżnił imiennie druhów:

 • za działalność prewencyjną: Marka Koniuszennego,
 • za szkolenie pożarnicze: Sławomira Augustyniaka, Leszka Przybylskiego, Piotra Kolasę i Józefa Barskiego,
 • za działalność organizacyjno-gospodarczą: Stanisława Pecynę, Sławomira Augustyniaka, Henryka Oziębłowskiego i Leszka Przybylskiego,
 • za działalność kulturalno–wychowawczą: Piotra Kaźmierskiego i Henryka Oziębłowskiego.

Stan osobowy OSP Świnice Warckie w 2001r. liczył:

 • członkowie czynni ogółem – mężczyźni – 60, w tym:
 • do lat 25. włącznie – 14
 • od 25 do 50 lat – 27
 • powyżej 50 lat – 19
 • członkowie czynni – kobiety – 9
 • członkowie wspierający – 99
 • członkowie honorowi – 2 (dh Marian Olejniczak i Czesław Furmaniak)

Zarząd jednostki odbył 23 posiedzenia, których tematem były w szczególności:

 • organizacja i rozliczenie z zabaw dochodowych,
 • sprawy związane z rozbudową sali tanecznej i rozliczanie etapów budowy oraz organizacja prac czynu społecznego strażaków,
 • zakupy sprzętu bojowego z dochodów własnych oraz dotacji,
 • sprawy organizacyjne orkiestry dętej i powierzenie prac koordynacyjnych związanych z występami dh. Henrykowi Oziębłowskiemu,
 • przyjęcia i skreślenia członków OSP,
 • powołanie komisji w składzie: Marek Koniuszenny, Teresa Zelba, Sławomir Augustyniak i Leszek Przybylski, do wybrakowania zużytego i nieprzydatnego sprzętu,
 • zwołanie zbiórki mundurowej w celu ustalenia stanu umundurowania wyjściowego i operacyjnego,
 • organizacja ćwiczeń i zawodów,
 • sprawy udziału sztandaru i reprezentacji jednostki w uroczystościach religijnych i lokalnych.

W 2001r. komisyjnie wybrakowano 8 szt. węży Wu – 75. Na stan przyjęto natomiast nowy sprzęt, a były to m.in. radiotelefon GM 360, ubrania koszarowe 4 komplety, rozdzielacz kulowy, myjka do węży, podnośnik 25T, wąż Wu – 75 – 1szt., węże Wu 52 – 5 szt., gaśnica GP – 6 – 2 szt. Sprzęt ten zakupiono w ramach dosprzętowienia jednostek KSRG, ze środków gminy Świnice Warckie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – udział 50%/50%. Natomiast ze środków własnych OSP zakupiła zasilacz sieciowy ZG – 5.

Stan niektórych składników mienia użytkowego przedstawiał się wówczas następująco:

 • mundury wyjściowe – 92 kpl.
 • czapki – 92 kpl.
 • odzież specjalna – 2 kpl.
 • węże W – 52 – 16 szt.
 • węże W – 75 – 11 szt.
 • węże ssawne – 5 szt.
 • hełmy bojowe – 8 szt.
 • buty skutery – 11 par
 • motopompy – 2 szt.
 • radiotelefony – 9 szt.
 • samochód gaśniczy – 1
 • samochód specjalny – 1
 • inny sprzęt: pompa pływająca, agregat prądotwórczy, piły i in.

Przy rozbudowie sali strażacy wypracowali 2.250,00zł. Nowopowstały obiekt – sala bankietowa, to 188m² powierzchni zabudowy, a 179,5m² powierzchni użytkowej.

Doroczne, gminne zawody sportowo–pożarnicze odbyły się 3 września 2001r., a ich gospodarzem była OSP Świnice Warckie. Udział w nich wzięło 10 drużyn z terenu gminy, w tym 2. kobiece z OSP Świnice Warckie i OSP Stemplew. Po raz pierwszy zawody te przeprowadzono według nowego regulaminu, rozegrano je w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7 × 50m z przeszkodami. Nowe przepisy nie przewidywały udziału w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Drużynę Seniorów z OSP reprezentowali:

 • Piotr Kolasa – dowódca
 • Sławomir Augustyniak-mechanik
 • Paweł Kolasa
 • Waldemar Kamiński
 • Robert Olejnik
 • Radosław Jabłoński
 • Sławomir Florczak
 • Jarosław Folwarczyk

Drużyna kobieca:

 • Anna Marciniak – dowódca
 • Katarzyna Ircha
 • Emilia Ircha
 • Sylwia Kubiak
 • Monika Kubiak
 • Katarzyna Lewandowska
 • Iwona Chudzik
 • Magdalena Mazur

Obie te drużyny uzyskały wówczas pierwsze lokaty i reprezentowały gminę Świnice Warckie na zawodach powiatowych. Stan przeszkolenia strażaków czynnych w jednostce przedstawiał się następująco: 58 szeregowców, 8 dowódców, 8 operatorów sprzętu, 1 ratownik medyczny.

W zakresie działalności kulturalno – wychowawczej, przy orkiestrze dętej zorganizowano dziewczęcą grupę taneczno–baletową, którą do pierwszych występów na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich, przygotowała Izabela Ożadowicz, nauczycielka muzyki miejscowego gimnazjum. Działalności orkiestry dętej poświęcono odrębny rozdział.

Rok 2001 przyniósł wiele pożarów i zdarzeń miejscowych/2/. Ogółem wystąpiło 19 zdarzeń, z tego 9 pożarów i 10 miejscowych zagrożeń. Spośród pożarów trzeba wymienić duży pożar, jaki wybuchł 16 lipca, na skutek wyładowań atmosferycznych we wsi Władysławów. Był to pożar nowej obory, krytej eternitem, na poddaszu której znajdowało się kilkanaście ton siana i słomy. Działania ratownicze utrudniały burza i silny wiatr, który powalił wiele drzew, utrudniając dojazd do pożaru. Do działań gaśniczych zostały włączone wówczas GCBA z Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy, OSP Świnice Warckie, Piaski, Grodzisko i Leźnica Mała, a później OSP Chwalborzyce. Działania gaśnicze i usuwanie powalonych drzew trwały łącznie od godz. 15:00 do 24:00.

Drugi groźny pożar wybuchł 13 listopada o 15:50 we wsi Kosew, gdzie zapaliła się stodoła z sianem i słomą. Do działań gaśniczych skierowano jednostki ratownictwa gaśniczego z OSP Świnice Warckie, Piaski i Chwalborzyce. Utrudnieniem był mróz. Akcje zakończono ok. godz. 23:00.

W lipcu i sierpniu, przez teren gminy przeszły burze z bardzo silnymi wiatrami, powodujące powalenie wielu drzew. Do działań ratowniczych skierowano wówczas 2 jednostki: OSP Świnice Warckie i Chwalborzyce. Największe szkody wystąpiły w miejscowościach: Władysławów, Kosew i Zimne, a we wsi Bielawy, drzewo powaliło się na budynek mieszkalny. W sierpniu podobne zdarzenia miały miejsce we wsiach Chwalborzyce i Chorzepin. Usuwanie szkód i zagrożeń trwało po 4 dni.

OSP Świnice  Warckie, jako jednostka KSRG, dysponująca odpowiednim sprzętem, uczestniczyła we wszystkich akcjach ratowniczych.

W życiu publicznym, rok 2002 to koniec kadencji organów samorządowych wszystkich szczebli. Wójtem Gminy Świnice Warckie na kadencję 2002 – 2006 został wybrany Stanisław Milczarek, członek OSP Świnice Warckie. W skład rady gminy wybrano następujące osoby:

 1. Bartczak Grażyna – Podłęże
 2. Charuba Kazimierz – Chwalborzyce (czł. OSP Chwalborzyce)
 3. Hajduk Anna – Stemplew
 4. Jóźwiak Zdzisław – Drozdów (czł. OSP Drozdów)
 5. Kaźmierczak Jadwiga – Świnice Warckie
 6. Matusiak Leszek – Świnice Kolonia (czł. OSP Świnice Warckie)
 7. Olejnik Mikołaj – Podgórze (czł. OSP Grodzisko)
 8. Pacholczyk Bogdan – Rogów
 9. Pawłowska Maria – Świnice Warckie
 10. Różalski Karol – Gusin
 11. Sęczkowski Piotr – Kosew
 12. Stasiak Mirosław – Stemplew (czł. OSP Stemplew)
 13. Szczęsny Sławomir – Zbylczyce
 14. Tutak Krzysztof – Głogowiec (czł. OSP Świnice Warckie)
 15. Ziółkowski Zbigniew – Kozanki Podleśne (czł. OSP Chwalborzyce)

Jak widać członkowie straży wyraźnie zaznaczyli swoją obecność we władzach gminy. Przewodniczącym Rady Gminy został wówczas Karol Różalski. Natomiast do Rady Powiatu Łęczyckiego wybrany został dh Mirosław Karkowski – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Starostą Łęczyckim, kadencji 2002 – 2006 został Zbigniew Wojtera.

Statutowe, doroczne walne zebranie sprawozdawcze OSP Świnice Warckie, odbyło się 19 stycznia 2002r. Na uprawnionych do głosowania 66 członków czynnych, na zebraniu obecnych było 51, co stanowiło 77,2% oraz 33 członków wspierających. Zebranie władne było do podejmowania wiążących uchwał.

Zgodnie z ceremoniałem strażackich zebrań, otwarcia dokonał prezes jednostki dh Stanisław Pecyna. Na salę obrad wkroczył poczet ze sztandarem jednostki, a orkiestra dęta zagrała hymn strażacki. Następnie druh prezes powitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości, a byli to:

 1. Ryszard Szmaja – czł. Zarządu Głównego Związku OSP RP;
 2. Krzysztof Graczyk – Komendant Powiatowego PSP w Łęczycy;
 3. Mirosław Miłek – proboszcz parafii Świnice Warckie;
 4. Stanisław Milczarek   – Wójt Gminy i przewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego;
 5. Tadeusz Bednarek    – członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Łęczycy;
 6. Mirosław Karkowski  – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP;
 7. Grzegorz Wróblewski – przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie;
 8. Jadwiga Kubiak    – prezes LBS w Strzałkowie O/Świnice;
 9. Marek Koniuszenny – Komendant Gminnego ZOSP RP;
 10. Andrzej Karkowski – dyr. Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich;
 11. Tadeusz Paszkiewicz – przewodniczący rady powiatowej SLD;
 12. Henryk Orzechowski – prezes PSL.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2001r.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium.
 8. Wybory uzupełniające do składu Zarządu.
 9. Uchwalenie planu działalności i budżetu na 2003r.
 10. Wolne wnioski.

Przewodniczącym zebrania wybrany został dh Stanisław Milczarek, a protokolantem dh Marek Kubiak. Natomiast w skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli druhowie: Andrzej Wituła, Marian Karkowski i Andrzej Kowalski.

Po złożeniu sprawozdań za rok ubiegły, walne zebranie jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium. Ważniejsze uchwały podjęte wówczas przez walne zebranie dotyczyły m.in. korekty w składzie zarządu jednostki. Uchwałą Nr 1/2002 odwołano, zgodnie z jego prośbą, druha Marka Koniuszennego z funkcji naczelnika OSP. Prezes OSP Stanisław Pecyna, w imieniu zarządu podziękował dh. Markowi Koniuszennemu za dotychczasową pracę i wyraził przekonanie, że jako Komendant Gminny będzie współpracował z zarządem, służąc mu swoim doświadczeniem i głosem doradczym.

Uchwałą Nr 2/2002, w skład zarządu OSP powołano druhów: Mariana Baranowskiego
i Tadeusza Lewandowskiego.

W wyniku tych wyborów ukonstytuował się zarząd w składzie:

 1. Stanisław Pecyna – prezes
 2. Sławomir Augustyniak – naczelnik
 3. Marian Baranowski – z-ca naczelnika
 4. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 5. Henryk Oziębłowski – sekretarz
 6. Leszek Przybylski – gospodarz
 7. Tadeusz Lewandowski – członek zarządu

Walne zebranie zobowiązało zarząd OSP do przekazania informacji o jego składzie po zmianach, do Sądu Rejestrowego w Łodzi oraz organu nadzorującego–Starostwa Powiatowego w Łęczycy, w ciągu miesiąca od daty odbycia zebrania.

Jednym z problemów poruszonym w dyskusji było pozyskiwanie nowych członków czynnych. Sytuacja na tym odcinku stawała się trudna, przyczyny upatrywano w braku bazy przygotowującej młodzież do działań ratowniczych, jaką były Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Wnioskowano o przywrócenie MDP do udziału w zawodach sportowo–pożarniczych wszystkich szczebli.

Po wyczerpaniu porządku obrad, dokonano otwarcia nowej sali bankietowej, wybudowanej przy udziale środków własnych jednostki i poparciu miejscowego społeczeństwa. Poświęcenia dokonał ks. Mirosław Miłek. Ważnym akcentem tej części zebrania było wręczenie odznaczeń i dyplomów wyróżniającym się druhom.

 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano druhów: Stanisława

Pecynę, Sławomira Augustyniaka i Henryka Oziębłowskiego.

 • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druha Romana Gnatowskiego.
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano druhom Zdzisławowi Mazurowi i Józefowi Barskiemu.
 • Odznaką „Wzorowy Strażak” wyróżniono druhów: Zdzisława Mazura i Andrzeja Kowalskiego.

Ze strony samorządu gminnego, specjalne podziękowanie za wkład pracy włożony w rozbudowę obiektu otrzymali: Teresa Zelba, Stanisław Pecyna, Henryk Oziębłowski i Sławomir Augustyniak.

Zarząd jednostki, pamiątkowymi dyplomami wyróżnił sponsora Ryszarda Andrysiaka– prezesa firmy „Eltrans” z Katowic oraz inspektora UG Świnice Warckie – Grzegorza Milczarka.

Za osobisty wkład pracy w rozbudowę, pamiątkowe dyplomy otrzymali druhowie: Stanisław Gawlik, Mariusz Florczak, Stanisław Folwarczyk, Andrzej Kałucki, Mieczysław Kaszubski, Józef Kubiak, Marek Kubiak, Tadeusz Łazarek i Tadeusz Marek.

Warto też zauważyć, że działalność inwestycyjna jednostki rozpoczęta w 1992r. zaczęła dawać wymierne efekty, a były to w szczególności:

 • ogrzewane garaże na 2 stanowiska,
 • sala ćwiczeń orkiestry dętej,
 • sanitariaty wewnątrz budynku,
 • pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego,
 • duże zaplecze kuchenne wyposażone w chłodnie i inny sprzęt,
 • nowa sala bankietowa,
 • przebudowana sala taneczna.

W zakresie organizacyjnym, stan osobowy jednostki liczył wówczas ogółem 157 członków, w tym:

 • ogółem członków czynnych – 66:
 • w tym kobiet – 8
 • członkowie wspierający – 89
 • członkowie honorowi – 2 (dh Czesław Furmaniak i Marian Olejniczak)

Zarząd jednostki w 2002r. odbył 22 posiedzenia, których tematem były m.in. :

 • rozliczenia zabaw tanecznych – 17,
 • przyjęcia nowych członków czynnych (19.01.–dh Sławomir Florczak, 23.04–dh Marian Herman),
 • organizacja i rozliczenia kosztów uroczystości i imprez lokalnych,
 • zakup mundurów, instrumentów muzycznych i wyposażenia,
 • zakup sprzętu pożarniczego i rozliczenie dotacji dla jednostek systemu KSRG,
 • ustalenie opłat za wynajem sali na uroczystości prywatne (wesela – 700,00zł, konsolacje – 100,00zł, inne imprezy 300,00zł),
 • przygotowanie do zawodów sportowo – pożarniczych,
 • udział jednostki w uroczystościach kościelnych i lokalnych.

Z informacji Komendanta Gminnego o działaniach jednostek straży pożarnej z terenu gminy, prowadzonych w 2002r. wynikało, że wybuchło wówczas 26 pożarów, w tym 24 małe i 2 średnie/3/. Miało miejsce 16 zagrożeń, w tym 14 małych i 2 lokalne oraz 1 fałszywy alarm w dobrej wierze. Łącznie miały miejsce 43 zdarzenia, w których interweniowała straż.

Udział świnickich strażaków w tych akcjach przedstawiał się jak niżej:

 1. Leszek Przybylski(kierowca)-36 wyjazdów po 16 godz.
 2. Marek Koniuszenny – 27 wyjazdów
 3. Mariusz Florczak – 19
 4. Sławomir Augustyniak – 15
 5. Piotr Kolasa – 14
 6. Marian Baranowski – 14
 7. Józef Barski – 13
 8. Paweł Kolasa   – 13
 9. Stanisław Pecyna     – 11
 10. Piotr Kaźmierski    – 10
 11. Andrzej Koniuszenny – 9
 12. Marek Kubiak – 8
 13. Henryk Oziębłowski   – 7
 14. Sławomir Florczak   – 7
 15. Krzysztof Pecyna  – 6
 16. Paweł Cieślak   – 6
 17. Zdzisław Mazur   – 5
 18. Mieczysław Kaszubski – 4
 19. Tadeusz Lewandowski – 4
 20. Waldemar Kamiński     – 3
 21. Roman Gnatowski  – 3
 22. Ireneusz Przybylski – 3
 23. Andrzej Jabłoński  – 3
 24. Ryszard Ircha  – 2
 25. Mirosław Gąsiński   – 2
 26. Ireneusz Czyżo – 2
 27. Bogdan Ruszczak  – 2
 28. Stanisław Gawlik – 2
 29. Marek Zygmunt – 1
 30. Józef Kubiak – 1
 31. Tadeusz Łazarek – 1

Ogółem w akcje te zaangażowanych było 31 strażaków.

Doroczne zawody sportowo – pożarnicze na szczeblu gminnym, odbyły się 23 czerwca, a gospodarzem ich była OSP Chwalborzyce. Startowało 10 sekcji: 8 męskich i 2 kobiece. Czołowe lokaty uzyskali wówczas:

 • w kategorii kobiet:
  1. OSP Stemplew
  2. OSP Świnice Warckie
 • w kategorii mężczyzn:
  1. OSP Świnice Warckie
  2. OSP Chwalborzyce
  3. OSP Piaski

Jednostki OSP z gminy Świnice Warckie odniosły też duży sukces na II Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, zorganizowanych 2 września 2002r. w Łęczycy. Uczestniczyło w nich 15 drużyn, w tym 5 kobiecych. Drużyny męska i kobieca z tej jednostki uzyskały wówczas pierwsze lokaty i tym samym zakwalifikowały się do udziału w zawodach szczebla wojewódzkiego. Drużyny do tych zawodów przygotowali wówczas: Marek Koniuszenny, Marian Baranowski, Mariusz Florczak i Leszek Przybylski.

Godnymi odnotowania były też starania, jakie podjął zarząd jednostki wspólnie z wójtem gminy w zakresie usprawnienia ratownictwa wodnego, co związane było z podtopieniami i wylewami rzeki Ner. W grudniu 2002r. zwrócono się z wnioskiem do Komendanta PSP w Łęczycy o zakwalifikowanie samochodu Lublin 3 nr operacyjny 449E52, jako samochodu specjalnego – SLRW (Samochód Lekki Ratownictwa Wodnego). Pojazd ten został już wcześniej wyposażony w odpowiedni specjalistyczny sprzęt, tj. :

 • łódź płaskodenna, typ Wayko 420R + 2 wiosła,
 • silnik Tohatsu M 15 B20,
 • kapok ratowniczy – 12 szt.,
 • pas ratowniczy typu węgorz – 1 szt.,
 • koło ratownicze ślizgowe – 1 szt.,
 • kotwica – 1 szt.,
 • buty gumowe – 2 pary,
 • reflektor oświetleniowy zasilany prądnicą z silnika,
 • pompa pływająca Niagara,
 • pompa szlamowa wysokiego ciśnienia Honda GX160,
 • motopompa M8/8 – 2 szt.,
 • agregat prądotwórczy GX270,
 • lina asekuracyjna 80 mb – 1 szt.

Z założenia, pojazd Lublin 3 mógł być również szybko przezbrojony dla potrzeb ratownictwa technicznego i gaśniczego. Profesjonalne przygotowanie jednostki do ratownictwa wodnego, dawało gwarancję sprawnego przeprowadzania ewakuacji ludności w czasie powodzi.

Podsumowanie stanu organizacyjnego i wyposażenia jednostki, stanowi Raport OSP za rok 2002, złożony do Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, który prezentujemy poniżej:

Raport Ochotniczej Straży Pożarnej za 2002r.

 1. 1. Ochotnicza Straż Pożarna Świnice Warckie

gmina: Świnice Warckie                    powiat: łęczycki

województwo: łódzkie                      rok założenia: 1917

 1. Adres korespondencyjny: 99-140 Świnice Warckie, ul. Szkolna 4.
 2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Numer KRS – 43091

 1. Numer identyfikacyjny REGON 472328976
 2. Numer identyfikacyjny NIP 7752204743
 3. Charakterystyka OSP
 4. Terenowa x
 5. Zakładowa –
 6. Miejska –

4.Włączona do KSRG  x

5.Punkt alarmowania    x

6.Wyposażenie i wyszkolenie OSP umożliwia podjęcie działań:

 • gaśniczych x
 • ratownictwa technicznego i drogowego x
 • ratownictwa wodnego x
 • ratownictwa chemicznego –
 • ratownictwa medycznego –

III. Członkowie OSP.

 1. Czynni ogółem: 70, w tym: 18 – 50 lat – 51, ponad 50 lat – 19
 • mężczyźni – 62
 • kobiety – 8
 1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza –
 2. Członkowie wspierający – 88
 3. Członkowie honorowi – 2
 4. Strażnica.
 5. Murowana – x
 6. Ogrzewanie – x
 7. Garaże, liczba stanowisk – 3
 8. Tytuł prawny do siedziby OSP
 • 1) własność x
 1. Wyposażenie w sprzęt ratowniczy.
 2. Samochody pożarnicze: ogółem 1, ciężki, do 15 lat – 1
 3. Inne pojazdy ogółem – 1
 4. Motopompy ogółem: 4, w tym pływające – 1, szlamowe – 1.
 5. Sprzęt ratowniczy:
 • zestawy ratownicze hydrauliczne –
 • pilarki do drewna 1
 • piły do betonu i stali 1
 • łodzie 1
 • pontony –
 1. Agregaty prądotwórcze 1
 2. Sprzęt ochrony dróg oddechowych – liczba:
 • aparatów 4, w tym nadciśnieniowych 4
 • masek 4
 • butli 4
 1. Sprzęt łączności:
 • radiostacje stacjonarne 1
 • radiostacje samochodowe 2
 • radiostacje nasobne 3
 1. Sprzęt alarmowania OSP:
 • Syrena x
 • Telefon x
 • selektywne alarmowanie x
 1. Odzież ochronna, w tym:
 • ubrania ochronne 4 kpl.
 • ubrania koszarowe 10 kpl.
 • buty specjalne 8 par
 • hełm 16 szt.
 • rękawice –
 1. Ekwipunek osobisty strażaka:
 • pasy bojowe 20 szt.
 • Latarki 1 szt.
 1. Ubranie ochronne dla ratownictwa chemicznego –
 2. Sprzęt do nurkowania –
 3. Zestaw do ratownictwa medycznego –
 4. Wyszkolenie.
 5. Szeregowców OSP – 25 wyszkolonych, 5 – do przeszkolenia
 6. Dowódców OSP – 5 wyszkolonych, –
 7. Operatorów sprzętu – 8 wyszkolonych, –
 8. Ratowników med. – 1 wyszkolonych, –
 9. Naczelników OSP – wyszkolonych, 1 – do przeszkolenia

VII. Działania ratownicze.

 1. Pożary i miejscowe zagrożenia – 42, liczba ratowników – 178

Na terenie gminy                               – 41, liczba ratowników – 172

Poza terenem gminy                          – 1, liczba ratowników – 6

VIII. Poszkodowani w działaniach ratowniczych.

– nie wystąpiły

 1. Działalność kulturalno – oświatowa.
 2. Orkiestra x, liczba muzyków – 30
 3. Zespół artystyczny x, liczba uczestników zespołu – 15
 • charakter zespołu

– inny  (taneczny)

 1. Izba tradycji –
 2. Kronika x
 3. Udział w zawodach sportowo – pożarniczych: tak – liczba uczestników 32 (według regulaminu krajowego)
 4. Drużyna sportowa –
 5. Prenumerata czasopism: „Strażak” – 1 egz.
 6. Zamierzenia OSP na rok przyszły.
 7. Strażnica: modernizacja i remont
 8. Pozyskanie sprzętu pożarniczego: samochód pożarniczy, średni,

Rok 2003 świniccy strażacy rozpoczęli tradycyjnym spotkaniem noworocznym, w którym wzięło udział 70 członków.

Walne zebranie podsumowujące działalność zarządu za 2002r. odbyło się 22 lutego 2003r. Zebranie prowadził dh Henryk Oziębłowski, protokolantem został dh Andrzej Koniuszenny. Z zachowaniem ceremoniału zebrania, złożono obowiązujące sprawozdania, udzielono zarządowi absolutorium, a także przyjęto plan działania oraz budżet na rok następny. Jednym z ważnych punktów obrad było wprowadzenie zmian w statucie jednostki. W wyniku głosowania, zmiany te przyjęto jednogłośnie. W podsumowaniu zebrania głos zabrali zaproszeni goście. Kapitan Józef Mastalerz – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy, podziękował za udział jednostki w akcjach ratowniczych na terenie gminy i powiatu. Podkreślił, że jednostka ta wg kryterium gotowości zajmuje 3. miejsce w powiecie. Poinformował też, że straż czekają nowe wyzwania, związane z budowaną autostradą oraz zagrożenia wylewu rzeki Ner. Wójt Gminy Stanisław Milczarek, zwrócił uwagę na dużą mobilność jednostki, udział w akcjach pożarowych, w zdarzeniach klęskowych, udział w ćwiczeniach, a także stałą obecność strażaków we wszystkich uroczystościach gminnych i kościelnych. Mówił o gospodarności, o ciągłych staraniach zarządu o pozyskiwanie środków na utrzymanie obiektu, który od lat służy miejscowemu społeczeństwu.

Według sprawozdania z działalności OSP Świnice Warckie za 2003r., poszczególne dziedziny jej działania przedstawiały się następująco/4/:

Stan organizacyjny

 • członkowie czynni 69 – przybyło w roku sprawozdawczym 2.
 • w tym kobiety 8
 • członkowie honorowi 2
 • członkowie wspierający 85 – ubyło w roku sprawozdawczym 3

Razem: 156

OSP posiadała orkiestrę dętą, liczącą 30 członków oraz zespół artystyczny liczący 15 członków. Przy jednostce działało również Gminne Koło Honorowych Dawców Krwi.

W zakresie działalności organizacyjnej, odbyto 25 posiedzeń zarządu oraz 5 innych spotkań. Zorganizowano 16 zabaw dochodowych, bal sylwestrowy i loterię fantową.

Przedmiotem rozważań zarządu m. in. były sprawy/5/:

 • przyjęcia nowych członków (27.02.–Dariusz Gibaszek i 06.05.–Ryszard Andrysiak),
 • finansowe rozliczenie organizowanych zabaw dochodowych,
 • przyznania odznaczeń strażackich,
 • ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych,
 • udziału jednostki i orkiestry w uroczystościach lokalnych,
 • sprawy gospodarcze związane z remontami i zakupami sprzętu bojowego.

Na jednym z posiedzeń, odbytym 18 listopada, z udziałem Wójta Gminy i Komisji Rewizyjnej, omawiano zakup nowego samochodu bojowego. Zamierzenie to postanowiono jednak odłożyć na później, z uwagi na brak środków własnych i możliwości dofinansowania ze strony gminy. Na innym posiedzeniu dyskutowano nad bezpieczeństwem strażaków w czasie zabaw, gdyż stawały się one coraz bardziej niebezpieczne. Rozważano rezygnację z ich organizowania. Z drugiej strony, zabawy i dochód z nich stanowiły znaczny udział w środkach własnych jednostki. Biorąc pod uwagę planowane zamierzenia i potrzeby finansowe, postanowiono  do obsługi zabaw włączyć więcej strażaków.

Ważniejsze zadania gospodarcze, sfinansowane ze środków własnych jednostki to:

 • modernizacja sali, wymiana pokrycia dachowego budynku strażnicy i budynku gospodarczego papą termozgrzewalną, wykonanie ogrodzenia płotem z elementów betonowych od strony północnej – 23.772,18zł,
 • zakup umundurowania strażackiego – 5.902,33zł,
 • zakup naczyń do wypożyczalni – 1270,23zł.

Ponadto, jednostka otrzymała dotację w wysokości 1.030,00zł od gminy. Za środki przyznawane jednostkom OSP, włączonym do KSRG, zakupiono sprzęt bojowy: statyw oświetleniowy, węże W 75, wciągarkę, rękawice specjalne, akumulatory do motoroli, buty półsaperki, ubrania UPS i ubrania koszarowe. Koszt tych zakupów to kwota 7.127,00zł.

W ramach działalności operacyjno-szkoleniowej jednostka uczestniczyła w 57. akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym:

 • w gaszeniu pożarów – 46,
 • w likwidacji miejscowych zagrożeń, tj. wycięcie drzew i gałęzi na miejscowym cmentarzu i wypompowywanie wody z zalanych piwnic – 11.

Jednostka brała również udział w akcjach poza terenem gminy, a były to: 5 wyjazdów do miejscowości Leszcze, gm. Łęczyca – pożar torfowisk, 1 wyjazd na teren gm. Grabów i 1 do gm. Wartkowice. W akcjach tych rotacyjnie uczestniczyło 342 strażaków, z pośród których na wyróżnienie zasłużyli:

 1. Augustyniak Sławomir – 16 wyjazdów,
 2. Baranowski Marian – 16 wyjazdów,
 3. Florczak Sławomir – 28 wyjazdów,
 4. Florczak Mariusz – 18 wyjazdów,
 5. Kamiński Waldemar – 14 wyjazdów,
 6. Kolasa Paweł – 28 wyjazdów,
 7. Kolasa Piotr – 13 wyjazdów,
 8. Mazur Zdzisław – 22 wyjazdy.

W ramach szkolenia, zorganizowano 1. mundurową zbiórkę ćwiczebną. Kurs przedmedyczny ukończyli druhowie: Marek Koniuszenny i Piotr Kolasa.

Z bieżących wydarzeń 2003r. należy odnotować wydarzenie, jakim było zorganizowanie po raz pierwszy, lokalnego plebiscytu „Człowiek Roku 2003 Gminy Świnice Warckie”. Organizatorem było Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” ze Stemplewa. Podsumowanie tego plebiscytu odbyło się w lutym roku następnego w sali OSP. Ta impreza o charakterze rozrywkowym, zgromadziła wielu widzów. Człowiekiem Roku w kategorii „Społecznik”, został wówczas wybrany kapelmistrz orkiestry dętej, druh Józef Włodarczyk.

3 maja strażacy obchodzili swoje doroczne święto. Uczestniczyły w nim 3 jednostki z terenu parafii, OSP Piaski, Stemplew i Świnice Warckie, łącznie 120 druhów. Obecni byli przedstawiciele samorządu i gminnych władz związku oraz dh Ryszard Szmaja – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Łęczycy. Uroczystość poprzedziła msza św., sprawowana w intencji strażaków i złożenie kwiatów na grobach zmarłych druhów. Z okazji tego święta zostały również wręczone odznaczenia:

 • Złoty Znak Związku OSP RP otrzymali druhowie: Marian Olejniczak–członek honorowy i Tadeusz Marek – długoletni strażak,
 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano druha Aleksego Bednarka,
 • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżniono druhów: Ireneusza Czyżo, Piotra Kaźmierskiego i Andrzeja Koniuszennego,
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono druhom: Marii Klubińskiej
  i Ryszardowi Piasecznemu,
 • Odznaczeniem „Wzorowy Strażak” wyróżniony został dh Piotr Kolasa.

Drużyna Ratownictwa Wodnego w 2003r. wzięła udział w wojewódzkich zawodach sprawnościowych drużyn ratownictwa wodnego, zorganizowanych po raz pierwszy na zbiorniku Jeziorsko w Pęczniewie. Ich organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Drużyna w składzie: Leszek Przybylski, Julian Kacprzak, Marek Koniuszenny, Sławomir Florczak i Marian Baranowski, uzyskała wówczas III lokatę i pamiątkowy puchar.

Kontynuując dekadowy opis działań jednostki, należy odnotować, że w kolejnym 2004 roku, walne zebranie zwołano na 14 lutego/6/. W protokole z tego zebrania czytamy, że oprócz lokalnych władz samorządowych i związkowych, zaszczycili je swoją obecnością: Zbigniew Wojtera – Starosta Łęczycki i Jarosław Filipczak – Komendant Rewiru Policji w Grabowie, w którego rejonie działania znajdują się również Świnice Warckie. Walne zebranie przyjęło przedłożone sprawozdania i udzieliło skwitowania zarządowi za rok ubiegły oraz przyjęło plan działania na 2004r.

W dyskusji poruszono m.in. sprawę zaniechania zakupu dla jednostki samochodu terenowego. Rezygnację tę uznano za błąd, gdyż oferta była bardzo korzystna. Zarzucono zarządowi, że nie docenia działalności bojowej, a skupia się wyłącznie na sprawach gospodarczych i remontach. Ripostując tę wypowiedź, inny z dyskutantów powiedział, że zarząd wybrał wówczas najkorzystniejsze rozwiązanie, a dbałość o obiekt jest uzasadniona, gdyż jest to mienie własne stowarzyszenia.

Zbigniew Wojtera – Starosta Łęczycki, zabierając głos, pogratulował strażakom wyników ekonomicznych oraz osiągnięć bojowych. Uznał jednostkę za bardzo prężną. Podziękował za wszelkie działania na rzecz gminy i powiatu. Komendant Policji – Jarosław Filipczak, podzielił się uwagami na temat współpracy policji i straży, którą ocenił pozytywnie.

Stan organizacyjny jednostki w dniu walnego zebrania:

 • członkowie czynni – 68, przybyło w roku sprawozdawczym 3, ubyło 4
  • w tym kobiety – 8, przybyło w roku sprawozdawczym – , ubyło –
 • honorowi – 2, przybyło w roku sprawozdawczym -, ubyło –
 • wspierający – 71, przybyło w roku sprawozdawczym 3, ubyło 16

Razem:                     – 141, przybyło w roku sprawozdawczym 6, ubyło 20.

OSP posiadała w roku 2004:

 • Kobiecą Drużynę Pożarniczą z liczbą członków – 8
 • orkiestrę dętą z liczbą członków – 30
 • zespół artystyczny z liczbą członków – 15

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 20 posiedzeń zarządu oraz 10 innych zebrań. Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań:

 • Kobieca Drużyna Pożarnicza – 15
 • Orkiestra – 50
 • Zespół artystyczny – 25

Zorganizowano 12 zabaw dochodowych i bal sylwestrowy.

Zarząd na swych posiedzeniach podejmował bieżące decyzje dotyczące m.in. takich spraw jak/7/:

 • przyjęcie nowych członków stowarzyszenia (19.05.–Grzegorz Matczak, 18.11.– Krzysztof Witkowski, 18.12. – Krzysztof Krawczyk),
 • rozliczenie zabaw dochodowych,
 • rozliczenie kosztów innych imprez i uroczystości,
 • przebieg prac remontowych w jednostce,
 • ustalenie zakupu sprzętu ratowniczego z wykorzystaniem dotacji dla jednostek w systemie KSRG – kwota 7.244,00zł,
 • zwolnienie z opłacania składki członkowskiej druhów, którzy ukończyli 70 lat,
 • zakup gemalitu dla Posterunku Policji w Świnicach Warckich,
 • przekazanie dla OSP w Stemplewie węży W-75 i W-52, w związku z włamaniem, jakie miało miejsce w tej jednostce,
 • przekazanie 200,00zł dla Przedszkola Gminnego na zakup sprzętu ogrodowego w związku z jubileuszem 20.lecia tej placówki,
 • ustalenie wolnego wstępu na zabawę dla pełnoletniego dziecka druha czynnego, pod warunkiem pełnienia przez niego w tym dniu dyżuru w obsłudze imprezy,
 • podwyższenie opłaty za wynajem sali o 20,00zł,
 • udział jednostki w uroczystościach lokalnych

W zakresie działalności prewencyjnej wygłoszono 3 pogadanki dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum. Ponadto prowadzono na szeroką skalę akcję pouczeń o szkodliwości wypalania traw i ściernisk. OSP w roku 2004 uczestniczyła 43 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym: w gaszeniu pożarów–30 razy, w likwidacji zagrożeń–13 razy, alarmy fałszywe –1 raz. Poza teren gminy jednostka wyjechała tylko raz do miejscowości Brudzyń w gminie Grabów.

Z informacji Komendanta Gminnego wynikało, że do największych pożarów należało zaliczyć/8/:

 • Pożar obory, który wybuchł w dniu 11.01.2004r. w miejscowości Kraski. Czas akcji ratowniczo-gaśniczej to 4 godz. 18 min. W działaniach brały udział zastępy z JRG Łęczyca oraz OSP Świnice Warckie, Piaski i Leźnica Mała.
 • Pożar budynku mieszkalnego w dniu 25.01.2004r. w miejscowości Chorzepin. Czas trwania akcji – 3 godz. 29 min. W akcji brały udział zastępy JRG Łęczyca oraz OSP Chorzepin, Chwalborzyce, Piaski, Świnice Warckie i Leźnica Mała.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie:

 1. Baranowski Marian – 20
 2. Koniuszenny Marek – 29
 3. Kolasa Paweł  –  21
 4. Kolasa Piotr   – 24
 5. Przybylski Leszek – 41

Przeprowadzono 2 zbiórki szkoleniowe członków OSP.

Zawody sportowo-pożarnicze to praktyczny sprawdzian przygotowania bojowego jednostki do akcji. Świnicka jednostka w 2004r. była gospodarzem zawodów gminnych i powiatowych. Pierwsze z nich zorganizowano 1 sierpnia. Brało w nich udział 9 drużyn męskich i 3 kobiece. W klasyfikacji końcowej grupa męska OSP Świnice Warckie uzyskała I lokatę, a w grupie kobiet zwyciężyła OSP Piaski.

Do udziału w zawodach powiatowych zakwalifikowały się :

 1. W grupie męskiej: OSP Świnice Warckie i OSP Stemplew.
 2. W grupie żeńskiej: OSP Piaski i OSP Świnice Warckie.

Zawody powiatowe przeprowadzono 8 sierpnia. Wzięło w nich udział 12 drużyn, w tym 3 kobiece z terenu powiatu łęczyckiego. Uzyskane lokaty to:

 • Grupa męska – 1. OSP Krężlewice
 • Grupa żeńska – 1. OSP Świnice Warckie

Zawody szczebla wojewódzkiego zorganizowano we wrześniu w Sieradzu. Powiat łęczycki reprezentowały 2. wyżej wymienione drużyny. Na podkreślenie zasługuje wysoka lokata drużyny żeńskiej ze Świnic Warckich. Na 21 startujących sekcji, drużyna ta uzyskała wówczas 6 miejsce, ze stratą do drużyny zwycięskiej 6 sekund.

Istotne znaczenie dla funkcjonowania każdej jednostki OSP mają sprawy gospodarcze. W zakresie uzupełnienia sprzętu ratowniczego, jednostka OSP Świnice Warckie z dotacji zakupiła: buty skutery, torbę medyczną z wyposażeniem, deskę ortopedyczną oraz węże W-75. Natomiast z dochodów własnych, na które składają się składki członkowskie, dochody z zabaw i balu, dochody ze sprzedaży kalendarzy, wypożyczania sali na uroczystości rodzinne i loterii fantowej w 2004r. wykonano:

 • remont pomieszczenia kuchni, który obejmował:
  • prace budowlane, malowanie i położenie płytek,
 • postawienie nowej kuchni węglowej,
 • wymianę bojlera,
 • remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • remont i wymiana oświetlenia,
 • remont kapitalny pokoju gospodarczego, obejmujący:
 • wymianę drzwi – 2 szt.,
 • prace budowlane, tynki, malowanie,
 • wymianę oświetlenia,
 • zakup mebli,
 • wykonanie elewacji całego budynku strażnicy,
 • wymiana 2 okien i 2 drzwi,
 • wykonanie nowego ogrodzenia placu apelowego – prace te wykonano w czynie strażackim,
 • zakup krzeseł i wyposażenia wypożyczalni naczyń
 • zakup mundurów.

Kolejny rok działalności OSP Świnice Warckie rozpoczynamy informacją o walnym zebraniu członków OSP. Odbyło się ono 25 stycznia 2005r. Coroczne odbywanie walnych zebrań członków stowarzyszenia, to podstawowy wymóg statutowy. W zebraniu tym uczestniczyło 56 członków z prawem głosu, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście w osobach:

 1. Mirosław Miłek – proboszcz parafii Świnice Warckie
 2. Stanisław Milczarek – Wójt Gminy
 3. Karol Różalski  – Przewodniczący Rady Gminy
 4. Mirosław Karkowski – Prezes ZOG ZOSP RP
 5. Marek Krzyczkowski – aspirant KP PSP w Łęczycy
 6. Jadwiga Kubiak  – Prezes LBS Strzałkowo o/Świnice
 7. Andrzej Karkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej
 8. Edward Królak – Przewodniczący Rady Powiatowej HDK
 9. Waldemar Łukaszewski – Przewodniczący Rady Okręgowej HDK

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności zarządu i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, walne zebranie udzieliło absolutorium za 2004r. W dalszej części obrad przyjęto plan działania i plan budżetowy na następny rok. Następnie wyróżniającym się strażakom podziękowano za ich ofiarność w służbie ratowniczej i wręczono upominki. Otrzymali je druhowie: Marian Baranowski, Piotr Kolasa i Paweł Kolasa.

Głos w dyskusji zabrali m.in.: Stanisław Milczarek – wójt gminy, który poinformował, że strażacy za udział w akcjach ratowniczych będą otrzymywali ekwiwalent w wysokości 6,00zł za godzinę, a za udział w szkoleniach 3,00zł. Prezes Rady Okręgowej Honorowych Dawców Krwi – Waldemar Łukaszewski, podziękował za współpracę na odcinku pozyskiwania tak cennego daru, jakim jest krew, a świadczą o tym liczne akcje organizowane w Świnicach Warckich.

Stan organizacyjny jednostki w dniu walnego zebrania liczył:

 • członkowie czynni – 68, w tym kobiet – 9,
 • członkowie honorowi – 2,
 • członkowie wspierający – 66
 • orkiestra – 25
 • zespół taneczny – 15.

W roku sprawozdawczym odbyto 13 posiedzeń zarządu oraz 6 innych bieżących spotkań. Na posiedzeniach tych omawiano m.in./10/:

 • skreślenia z listy 3 członków czynnych i 12 członków wspierających, za brak udziałuw działalności i niepłacenie składek przez okres 3 lat,
 • przyjęcie na członka czynnego – Teresy Pecyna (23.01.),
 • rozliczenia kosztów uroczystości i imprez, a także zabaw dochodowych,
 • sprawy bieżące.

Komisja rewizyjna odbyła 2 posiedzenia i przeprowadziła 2 kontrole, które obejmowały działalność organizacyjną zarządu oraz działalność finansową jednostki.

W informacji Komendanta Gminnego o sytuacji pożarowej na terenie gminy oraz
o działaniach operacyjno-bojowych w roku 2005 czytamy, że wystąpiły wówczas 43 zdarzenia, w tym 21 to pożary małe, 2 pożary średnie oraz 20 zagrożeń miejscowych (5 – to wypadki drogowe), liczba wyjazdów poza teren gminy – 2.

Do najgroźniejszych pożarów należały:

 • pożar około 1 ha zboża na pniu we wsi Świnice Warckie Kolonia, który miał miejsce 12 lipca, a w jego gaszeniu uczestniczyły sekcje z OSP Świnice Warckie i Piaski. Jego przyczyną była prawdopodobnie iskra elektryczna, jaka powstała przy włączaniu prądu na słupie energetycznym.
 • pożar sterty słomy w miejscowości Wyganów, który wybuchł 31 lipca o godz. 3.36. Akcja ratownicza trwała ponad 3 godz., uczestniczyła w niej miejscowa jednostka i OSP Chwalborzyce. Przyczyną powstania pożaru było uderzenie pioruna.

Jednostka OSP Świnice Warckie uczestniczyła we wszystkich akcjach ratowniczych, w których brało udział ogółem 45 zastępów i 215 strażaków.

W akcjach ratowniczych najczęściej udział brali:

 • Leszek Przybylski – 45
 • Marek Koniuszenny – 40
 • Marian Baranowski – 24
 • Paweł Kolasa   – 15
 • Piotr Kolasa    – 11
 • Piotr Kaźmierski – 10
 • Ireneusz Przybylski – 9
 • Tadeusz Łazarek – 9
 • Waldemar Kamiński – 8

W dniu 28 października, w budynku Gimnazjum im. Św. Faustyny, przeprowadzono gminne ćwiczenia na obiektach, w których uczestniczyły 3 jednostki z terenu gminy, tj. OSP Chwalborzyce, Piaski i Świnice Warckie.

W trakcie ćwiczeń strażacy mieli za zadanie przeprowadzić ewakuację z budynku szkoły, ugasić pożar dachu sali gimnastycznej przyległej do szkoły oraz przeprowadzić ewakuację poszkodowanego ucznia. Przeprowadzono również pokaz działania ratowników w wypadkach komunikacyjnych. W tej części ćwiczeń brali udział ratownicy medyczni z OSP Świnice Warckie oraz z JRG KP PSP w Łęczycy. Ćwiczenia te skierowane były do uczniów, a ich obserwatorami byli też kierownicy zakładów pracy.

W marcu Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Łęczycy przeprowadziła kurs szeregowców, w którym uczestniczyło 32 strażaków z terenu gminy.

Ustawa z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej wydłużyła wiek uprawniający strażaka do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych do 60 lat.

Ówczesny stan wyszkolenia strażaków świnickiej jednostki, pozwalający na udział w akcjach, przedstawiał się następująco/11/:

 

L.p.

 

Nazwisko i imię

 

Uprawniony do udziału
w akcjach

Kursy:
Szeregowców dowódców naczelników operatorów sprzętu ratownictwa przedmedycznego
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Augustyniak Sławomir

Baranowski Marian

Barski Józef

Cieślak Paweł

Dobiecki Roman

Florczak Mariusz

Folwarczyk Stanisław

Florczak Sławomir

Gnatowski Roman

Gąsiński Mirosław

Herman Marian

Kaźmierski Piotr

Koniuszenny Marek

Kolasa Piotr

Kolasa Paweł

Kaszubski Mieczysław

Karkowski Marian

Krawczyk Krzysztof

Kamiński Waldemar

Kubiak Marek

Kubiak Józef

Lewandowski Tadeusz

Łazarek Tadeusz

Milczarek Stanisław

Mazur Zdzisław

Oziębłowski Stanisław

Oziębłowski Henryk

Pecyna Stanisław

Przybylski Leszek

Przybylski Ireneusz

Uciński Sławomir

Witkowski Krzysztof

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

 

 

X

Rok 2006. Pierwsze spotkanie zarządu OSP Świnice Warckie w 2006r. odbyło się 12 stycznia. Głównym tematem zebrania było przygotowanie materiałów na walne zebranie członków oraz rozliczenie spotkania noworocznego. Odbyło się ono 7 stycznia, a wzięło w nim udział 50 członków i 20 muzyków. Jak zwykle złożono sobie nawzajem życzenia noworoczne, śpiewano kolędy i wspólnie biesiadowano.

W przygotowaniach do walnego zebrania sporządzono sprawozdanie z działalności zarządu i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Ustalono, że za całość spraw organizacyjnych związanych z walnym zebraniem, odpowiadał będzie sekretarz dh Henryk Oziębłowski. Powiadomienie imienne wszystkich członków jednostki powierzono dh. Tadeuszowi Lewandowskiemu. Natomiast przygotowaniem posiłków i aprowizacją obarczono druhów Teresę Zelba i Sławomira Augustyniaka.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Świnice Warckie odbyło się 4 lutego 2006r./12/. Przewodniczenie zebraniu powierzono dh. Stanisławowi Milczarkowi, a protokołowaniem zajęła się dh Barbara Pietrzak. W skład komisji wniosków i uchwał powołano druhów: Henryka Jarugę, Józefa Kubiaka i Marka Kubiaka. Za stołem prezydialnym zasiedli zaproszeni goście, którzy zgodnie ze zwyczajem zapraszani są na te zebrania. Byli to m.in. przedstawiciele władz samorządowych, związkowych i Państwowej Straży Pożarnej, tj.:

 1. Zbigniew Wojtera – starosta powiatu łęczyckiego;
 2. Stanisław Milczarek – wójt gminy Świnice Warckie;
 3. Ryszard Szmaja – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP;
 4. Mirosław Karkowski – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP;
 5. Karol Różalski – przewodniczący rady gminy Świnice Warckie;
 6. Józef Mastalerz – przedstawiciel PSP w Łęczycy;
 7. Czesław Furmaniak – honorowy prezes zarządu OSP Świnice Warckie;
 8. Jadwiga Kubiak – dyrektor LBS Strzałkowo o/Świnice.

W dalszej części obrad przystąpiono do wręczenia odznaczeń:

 • dh Leszek Przybylski wyróżniony został Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • dh Barbara Pietrzak otrzymała odznakę „Wzorowy Strażak”.

Przed przyjęciem porządku obrad, przewodniczący zebrania dh Stanisław Milczarek poinformował zebranych, że obecnych było 56 członków, co stanowi 80% ogólnego stanu, tj. 70. członków, a zatem zebranie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dalej, kolejno złożono sprawozdania:

 • sprawozdanie z działalności zarządu OSP za 2005r. złożył prezes jednostki, dh Stanisław Pecyna;
 • sprawozdanie finansowe za miniony rok złożył skarbnik dh Stanisław Oziębłowski;
 • sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej i wyniki kontroli w roku 2005 przedstawiła dh Teresa Zelba;
 • plan działalności jednostki na 2006r. oraz zamierzenia finansowe omówili druhowie Sławomir Augustyniak i skarbnik jednostki Stanisław Oziębłowski.

W dyskusji nad sprawozdaniami żadnych uwag nie zgłoszono. Poruszono jedynie sprawę podwyższenia składki członkowskiej członków zwyczajnych (dawn. czynnych) z 10 zł na 20 zł. W wyniku głosowania zdecydowana większość opowiedziała się za utrzymaniem składki w wysokości 10 zł. Po wysłuchaniu sprawozdań za 2005r., Henryk Jaruga – przewodniczący komisji wniosków i uchwał, przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia zarządowi OSP absolutorium za 2005r.. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie przeciwnym.

Przewodniczący zebrania, przystępując do punktu związanego z wyborami władz jednostki, poinformował, że walne zebranie musi rozstrzygnąć w jakim trybie zostaną przeprowadzone głosowania, jawnym czy tajnym? W wyniku przeprowadzonego głosowania, przy 24. głosach za głosowaniem jawnym, 22. głosach za głosowaniem tajnym i 3 głosach wstrzymujących ustalono, że wybory będą jawne. Dalej przegłosowano stan ilościowy zarządu, tj. propozycję aby Zarząd OSP liczył 9 osób. W wyniku głosowania jawnego wybrano Zarząd jednostki, którego skład po ukonstytuowaniu się, przedstawiał się następująco:

 1. Stanisław Pecyna   – prezes;
 2. Marian Baranowski  – v-ce prezes – naczelnik;
 3. Sławomir Augustyniak – v-ce prezes;
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika;
 5. Henryk Oziębłowski  – sekretarz;
 6. Stanisław Oziębłowski – skarbnik;
 7. Marian Herman  – gospodarz;
 8. Tadeusz Lewandowski – członek;
 9. Andrzej Koniuszenny – członek.

Skład komisji rewizyjnej:

 1. Tadeusz Wieczorek – przewodniczący;
 2. Teresa Zelba  – sekretarz;
 3. Roman Gnatowski – członek.

Następnie przystąpiono do wyboru kandydatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Świnicach Warckich. Delegatami na ten zjazd zostali wybrani:

 1. Augustyniak Sławomir,
 2. Baranowski Marian,
 3. Koniuszenny Marek,
 4. Pecyna Stanisław,
 5. Wieczorek Tadeusz.

Z w/w składu, walne zebranie wybrało 3 kandydatów do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i byli to:

 1. Koniuszenny Marek,
 2. Pecyna Stanisław,
 3. Wieczorek Tadeusz.

W punkcie 12. porządku obrad, przyjęto uchwały:

 1. Uchwała Nr 1 z dnia 04.02.2006 w sprawie działalności organizacyjno-programowej;
 2. Uchwała Nr 2 z dnia 04.02.2006 w sprawie wyborów władz OSP;
 3. Uchwała Nr 3 z dnia 04.02.2006 w sprawie utworzenia Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świnicach Warckich;
 4. Uchwała Nr 4 z dnia 04.02.2006 w sprawie zmiany statutu.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

 • dh Teresa Zelba, która podziękowała jednostce, w imieniu Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów, za dobrą współpracę;
 • dh Marek Koniuszenny zaproponował kandydaturę Krzysztofa Krawczyka do Zarządu Młodzieżowego w Łęczycy, która została przyjęta przez walne zebranie;
 • dh Józef Mastalerz – st. kpt. PSP w Łęczycy, przedstawił informację o działalności jednostek OSP w skali powiatu. Jednostka ze Świnic Warckich zajęła 2. miejsce, co znalazło uznanie w przyznanych środkach z KSRG. Poinformował o zdarzeniach, jakie miały miejsce na terenie powiatu w 2005r. Złożył również gratulacje za osiągnięte wyniki i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Powiedział też, że czynione są starania o przydział dla OSP samochodu ratownictwa drogowego;
 • Karol Różalski–przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie, w imieniu wójta gminy i rady gminy, złożył zarządowi OSP gratulacje z tytułu wyboru na nową kadencję oraz za wyniki pracy za rok miniony. Podziękował za pracę, za gotowość bojową i wyszkolenie, a także za udział jednostki we wszystkich uroczystościach lokalnych oraz religijnych. Podziękował orkiestrze, która jest chlubą świnickiej jednostki. Życzył dużo satysfakcji z pełnionych funkcji i pracy społecznej;
 • dh Ryszard Szmaja – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy, podziękował za zaproszenie na walne zebranie i podkreślił, że do Świnic ma sentyment i przyjeżdża tu z przyjemnością. Praca tej jednostki może służyć za wzór innym. Podziękował orkiestrze za osiągnięcia w muzykowaniu. Wspominał wyjazd do Opoczna, gdzie koncertowali świniccy muzycy i byli najlepsi. Pogratulował zarządowi sukcesów i dobrej oceny pracy przez walne zebranie. Zwrócił uwagę na konieczność ubezpieczenia strażaków przy różnych pracach, co wiąże się z odszkodowaniami w razie wypadku. Nawiązał też do kłopotów, jakie mają niektóre jednostki w związku z rejestracją w sądzie rejestrowym. Wyraził też życzenie, aby jak najwięcej druhów kandydowało do samorządu w najbliższych wyborach;
 • dh Marek Koniuszenny – komendant gminny, zapoznał zebranych ze zdarzeniami, jakie miały miejsce na terenie gminy w roku ubiegłym i w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy;
 • dh Mirosław Karkowski – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, podziękował strażakom za współpracę, za organizację i uświetnienie przez orkiestrę imprez i świąt lokalnych. Gratulował zarządowi i życzył dalszej opieki św. Floriana. Na ręce prezesa złożył pamiątkowy dyplom.

Walne zebranie zakończono wspólnym posiłkiem i towarzyską zabawą.

W zakresie spraw osobowych, stan członków OSP Świnice Warckie, według stanu na dzień walnego zebrania, tj. 4 lutego 2006r. przedstawiał się następująco:

 • członkowie czynni – 68
 • członkowie honorowi – 2 /druhowie: Czesław Furmaniak i Marian Olejniczak
 • członkowie wspierający – 66

Razem: 136, w tym 9 kobiet.

 • orkiestra – 1 ~ 30 członków
 • zespół artystyczny – 1 ~ 15 dziewcząt

Jednostka czynnie uczestniczyła w uroczystościach lokalnych i świętach parafialnych. W omawianym okresie szczególnie wyróżnili się druhowie: Marian Herman, Marek Kubiak i Tadeusz Lewandowski.

W działalności prewencyjnej zorganizowano 4 pogadanki dla dzieci i młodzieży. OSP Świnice Warckie w 2006r. 30 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 11 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 19 razy. Był jeden fałszywy alarm. Wyjeżdżano do pożaru poza teren gminy 1 raz /Byszew, gm . Grabów/. Z informacji komendanta gminnego ZG ZOSP RP druha Marka Koniuszennego wynikało, że liczba pożarów malała, ale wzrastała ilość zagrożeń miejscowych, tj. połamane gałęzie, wypadki komunikacyjne, owady i in. W 2006r. zrezygnowano z organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych z uwagi na zmianę regulaminu, przełożono je na rok następny. OSP Świnice Warckie znajduje się w wojewódzkim odwodzie operacyjnym i co roku uczestniczy w ćwiczeniach zgrywających. W 2006r. odbyły się one 28 kwietnia na kompleksie leśnym w Księżych Młynach.

Na wyróżnienie za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych zasłużyli druhowie: Marian Baranowski, Marek Koniuszenny, Paweł Kolasa, Piotr Kolasa, Piotr Kaźmierski, Zdzisław Mazur i Leszek Przybylski.

W roku sprawozdawczym zarząd jednostki odbył 15 protokołowanych posiedzeń. Jedno z nich, odbyte wspólnie z komisją rewizyjną, poświęcone było przydziałowi zadań poszczególnym członkom zarządu z określeniem zakresu odpowiedzialności. Ustalono wówczas, że:

 • prezes zarządu – dh Stanisław Pecyna, odpowiada za całokształt pracy jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • dh Marian Baranowski jednoosobowo prowadzi i odpowiada za działalność operacyjno- techniczną. Pomocy udziela dh Leszek Przybylski;
 • dh Sławomir Augustyniak zajmuje się sprawami gospodarczymi i wykonuje zadania zlecone przez prezesa;
 • dh Henryk Oziębłowski prowadzi sprawy administracyjno-biurowe, całość dokumentacji związanej z funkcjonowaniem OSP jako stowarzyszenia, upoważniony jest do kontaktu z mediami i pełni z ramienia zarządu funkcję kierownika organizacyjnego orkiestry dętej;
 • dh Stanisław Oziębłowski jako skarbnik odpowiada za finanse jednostki;
 • dh Marian Herman przyjmuje obowiązki gospodarza obiektu oraz wyposażenia, poza „bojówką” i garażami;
 • druhowie Andrzej Koniuszenny i Tadeusz Lewandowski będą angażowani do bieżących zadań zlecanych przez zarząd.

W zakresie spraw organizacyjnych na tym posiedzeniu wypracowano następujące wnioski:

 • uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, należy jednak ograniczyć komentarze dotyczące przebiegu głosowania poza zarządem;
 • funkcyjni członkowie zarządu na kolejnym posiedzeniu składają informacje
  o zdarzeniach, jakie miały miejsce między posiedzeniami;
 • zachowania uwłaczające godności strażaka będą karane łącznie z wykluczeniem
  z szeregów OSP;
 • polityka nagród, wyróżnień i odznaczeń należy do kompetencji zarządu jednostki, w tym celu należy dokonać odpowiednich ustaleń z Zarządem Oddziału Gminnego Związku;
 • przynajmniej raz w roku dokonywać analizy stanu członków i opłacalności składek;
 • ustalić zasady korzystania z samochodu „Lublin” przez innych użytkowników.

Na tym posiedzeniu ustalono też wynagrodzenie w kwocie 100 zł, za prowadzenie bufetu w czasie zabaw. Dh skarbnik Stanisław Oziębłowski poinformował, że Starosta Łęczycki, Zbigniew Wojtera, przekazał na konto jednostki kwotę 1.000 zł, która została zaksięgowana w pozycji przychody. Powołano komisję dla dokonania przeglądu i ewentualnie brakowania sprzętu techniczno-bojowego w składzie:

 1. Marian Baranowski – przewodniczący
 2. Andrzej Koniuszenny – członek
 3. Sławomir Augustyniak – członek,

W zakresie spraw gospodarczych, zrezygnowano z budowy nowej sali muzycznej, z uwagi na zbyt wysokie koszty tej inwestycji. W zamian przeprowadzono remont pomieszczeń istniejących, były to m.in.: położenie gładzi i obniżenie sufitu z montażem nowego oświetlenia. Zakupiono brakujący sprzęt i nakrycia stołowe do wypożyczalni. Inwestycje w sali bankietowo-tanecznej i kuchni były kosztowne, ale zabezpieczały je stałe dochody jednostki. Wyposażenie i wystrój były na tyle atrakcyjne, że pomieszczenia te od sezonu letniego do późnej jesieni były wynajmowane na różne uroczystości rodzinne. W 2006r. zarząd postanowił zawiesić organizowanie zabaw dochodowych z uwagi na to, że własnymi siłami jednostka nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa ich uczestnikom. W tym roku nie zorganizowano też tradycyjnego balu sylwestrowego, z uwagi na zbyt małe zainteresowanie.

Koniec roku 2006 przyniósł zmiany we władzach lokalnych gminy. W powszechnych wyborach samorządowych wójtem gminy został wybrany Krzysztof Próchniewicz, a w skład rady gminy Świnice Warckie kadencji 2006-2010 weszli:

 1. Bartczak Grażyna
 2. Czyżnik Mirosław
 3. Jabłoński Radosław
 4. Jóźwiak Zdzisław – czł. OSP
 5. Ławniczak Piotr
 6. Mielczarek Kazimierz
 7. Mikołajczyk Zofia
 8. Pacholczyk Bogdan
 9. Pawłowska Maria
 10. Różalski Karol
 11. Stasiak Mirosław – czł. OSP
 12. Szczęsny Sławomir – zrzekł się mandatu

13a. Olejnik Mikołaj – czł. OSP

 1. Tutak Krzysztof-czł. OSP, przew. RG (od 2007)
 2. Zielonka Andrzej- przew. RG
 3. Ziółkowski Zbigniew – czł. OSP

Do rady powiatu łęczyckiego wybrano Edwarda Cymmera. Starostą łęczyckim został Wojciech Zdziarski.

Rok 2007. W protokole z walnego zebrania sprawozdawczego OSP Świnice Warckie zapisano, że w 2007r. odbyło się ono 10 lutego, z następującym porządkiem obrad/14/:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

Zgodnie z tradycją, po otwarciu zebrania, na salę obrad zawsze wprowadzany jest sztandar jednostki. Minutą ciszy druhowie oddają honor zmarłym kolegom. Następnie prezes jednostki przeprowadza wybory przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji wniosków i uchwał. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Andrzej Koniuszenny, protokolantem dh Stanisław Milczarek, a w skład komisji wniosków i uchwał weszli druhowie: Marek Kubiak, Teresa Pecyna i Krzysztof Pecyna.

W zebraniu uczestniczyli:

 • członkowie zwyczajni /czynni/ 45, na stan 68
 • członkowie honorowi -, na stan 2
 • członkowie wspierający – 31, na stan 66

Razem na stan ogółem 136 członków, w walnym zebraniu uczestniczyło 76 osób. Osoby zaproszone – uczestniczące w zebraniu to:

 1. dh Wojciech Zdziarski–prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, starosta powiatu łęczyckiego;
 2. dh Ryszard Szmaja–członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy;
 3. Krzysztof Próchniewicz – wójt gminy Świnice Warckie;
 4. Kpt. Józef Mastalerz – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy;
 5. dh Mirosław Karkowski – prezes ZG ZOSP RP w Świnicach Warckich;
 6. Jadwiga Kubiak – wiceprezes LBS Strzałkowo o/Świnice.

Po złożeniu sprawozdań, zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do dyskusji, w której udział wzięło 2 członków OSP i 5 osób z zaproszonych. Następnie druhna Teresa Pecyna, z komisji wniosków i uchwał, przedstawiła projekt Uchwały Nr 1 walnego zebrania w sprawie działalności organizacyjno-programowej. Po przegłosowaniu, walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006 i jednocześnie zatwierdziło plan działalności oraz plan finansowy na rok 2007, bez żadnych uwag.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

 • Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie, podziękował zarządowi za zaproszenie na zebranie. Stwierdził, że po raz pierwszy uczestniczy w zebraniu OSP, od wyboru na stanowisko wójta. Powiedział, że jest pod wrażeniem, gdy chodzi o samą organizację walnego zebrania, a także osiągnięcia gospodarcze, kulturalne i akcje ratownicze. Zadeklarował chęć spotkania się z zarządem jednostki i wstąpienia w szeregi OSP. Życzył strażakom dalszych sukcesów;
 • dh Józef Mastalerz – zastępca komendanta PSP w Łęczycy, przedstawił statystykę zdarzeń w skali powiatu i udział OSP Świnice Warckie w tych zdarzeniach. Podkreślił, że w wielu przypadkach jednostka prowadzi akcje samodzielnie, co świadczy o wyszkoleniu ratowników. Ustosunkowując się do karosacji samochodu „Lublin” podkreślił, że nie powinien on być używany do innych celów poza działalnością bojową;
 • dh Wojciech Zdziarski – Starosta Powiatu Łęczyckiego, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy, zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, na bardzo staranne przygotowanie sprawozdań oraz organizację walnego zebrania. Powiedział m. in., że działalność tej jednostki jest godna podziwu, bo prowadzona jest ona we wszystkich sferach statutowych stowarzyszenia. Odnosząc się do głosów dotyczących likwidacji orkiestry powiedział, że strażackich orkiestr dętych dziś się nie likwiduje, a wręcz zakłada nowe. Orkiestra w Świnicach prowadzona przez dh. Włodarczyka reprezentuje wysoki poziom artystyczny i trzeba ten stan utrzymać. Druhom strażakom życzył realizacji zamierzeń planowanych na rok 2007;
 • dh Mirosław Karkowski – w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, podziękował za współpracę, za całą działalność. Złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności;
 • dh Ryszard Szmaja, również złożył podziękowania za aktywną pracę wszystkim świnickim strażakom. Podziękował orkiestrze za jej pracę i występy. Dużo miejsca poświęcił udziałowi straży w minionych wyborach samorządowych. Zganił i skrytykował wciąganie strażaków w rozgrywki polityczne, poprzez tworzenie przez niektórych „aktywistów strażackich”, konkurencyjnego komitetu wyborczego. Wprowadziło to pewną dezorientację wśród wyborców. Takie postępowanie jest niedopuszczalne i naganne, bo szkodzi strażakom;
 • dh Henryk Oziębłowski – zaproponował, aby zgłosić formalny wniosek o kategoryzację jednostki, na jednostkę operacyjno-techniczną kat. II lub III. Wniosek powyższy zgłosiła Komisja Wniosków i Uchwał i został on jednomyślnie przyjęty przez walne zebranie.

Ustalono również wysokość składki członkowskiej w kwocie 10zł.

Stan organizacyjny jednostki w 2007r. w dniu walnego zebrania, przedstawiał się następująco:

    Przybyło Ubyło
Członkowie czynni:

· w tym kobiety

65

8

1

5

1

Członkowie honorowi 2
Członkowie wspierający 56 1 10
Razem 123 2 16

OSP Świnice Warckie posiadała następujące drużyny i zespoły:

 • Kobieca Drużyna Pożarnicza – 7 członków
 • orkiestra – 25 członków
 • zespół artystyczny – 15 członków

W okresie sprawozdawczym zarząd odbył 14 protokołowanych posiedzeń i 4 inne zebrania/15/. Przedmiotem zebrań zarządu były sprawy związane m.in. z:

 • przygotowaniem jubileuszu 90 – lecia jednostki;
 • gospodarką sprzętem z wypożyczalni;
 • naborem nowych członków stowarzyszenia; podjęto decyzję o skreśleniu 6 członków wspierających oraz wystosowano 11 upomnień do druhów zalegających z opłatą składek członkowskich;
 • omówieniem przygotowania uroczystości strażackich, lokalnych i parafialnych oraz innych spotkań;
 • sporządzeniem wniosków o odznaczenia i wyróżnienia;
 • ustaleniem z PSP Łęczyca planu dojazdu i dostępu do autostrady;
 • sprawami gospodarczymi – założenie klimatyzacji;
 • ustaleniem prowizji dla gospodarza za prowadzenie wypożyczalni naczyń;
 • zorganizowaniem loterii fantowej na imprezie lokalnej – Dniu Ziemniaka;
 • sprawami zabezpieczenia pielgrzymki Kółek Różańcowych z dekanatu, w dniu 5 października 2007r.;
 • organizacją balu sylwestrowego;
 • podjęto kolejną decyzję o skreśleniu z listy 1 członka wspierającego i 4 czynnych.

W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2007, w działalności jednostki wyróżnili się szczególnie następujący druhowie: Stanisław Oziębłowski, Andrzej Koniuszenny, Piotr Kaźmierski, Józef Barski, Marian Herman, Ireneusz Przybylski i Andrzej Kowalski.

W zakresie działalności prewencyjnej przeprowadzono 2 pogadanki dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

W zakresie spraw gospodarczych, wykonano szereg prac porządkowych i budowlanych przy obiektach własnych jednostki, a mianowicie:

 • zakupiono sprzęt i naczynia do wypożyczalni – 1.799,92zł;
 • wykonano wentylację w pomieszczeniach kuchennych;
 • naprawiono instrumenty i zakupiono nowe – 1.176,49zł;
 • wykonano klimatyzację w sali tanecznej – 14.000,00zł;
 • zakupiono mundury – 340,00zł;
 • polakierowano podłogę.

Zdjęto ze stanu zużyte węże W-75 – szt. 3 i W-52 – szt. 2. W ramach prac społecznych wykonano prace związane z porządkowaniem obiektu jednostki na zewnątrz /malowanie kopert postojowych, malowanie rynien, drzwi garażowych i szereg innych prac.

W ramach dotacji dla jednostki z KSRG – OSP Świnice Warckie w 2007r. otrzymała następujący sprzęt:

 • zestaw adaptorów ciągnących o wartości 2.052,04zł;
 • zestaw łańcuchów ciągnących o wartości 812,52zl;
 • lampę ostrzegawczą o wartości 299,60zł;
 • pachołek + drabinę wielofunkcyjną o wartości 419,24zł;
 • wąż – 52 i wąż – 75 o wartości 2.600,04zł.

Z analizy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Świnice Warckie, za rok 2007 wynika, że wystąpiły 23 zdarzenia, w tym 13 to miejscowe zagrożenia, 9 pożarów małych i 1 średni. Ogólnie spadła liczba pożarów, wzrosła natomiast liczba zagrożeń miejscowych, szczególnie związanych z wypadkami na autostradzie A-2. W roku 2007 odnotowano 5 takich wypadków. Do najgroźniejszego z nich doszło 18 października, kiedy to TIR przejechał na przeciwległy pas ruchu i wpadł do rowu. W wystającą na jezdni przyczepę, uderzył samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia, jednego poszkodowanego odwieziono do szpitala. W akcji uczestniczyły zastępy z OSP Świnice Warckie, JRG w Łęczycy i Poddębicach oraz dźwig z JRG w Łodzi. Na czas akcji ratowniczej, tj. od 0:07 do 7:27, autostrada została zablokowana.

24 października przeprowadzono w szkołach próbną ewakuację uczniów i pracowników, w ramach ćwiczeń na obiektach. Uczestniczyły w nich sekcje z OSP Świnice Warckie, Piaski i Chwalborzyce. Przebieg ćwiczeń obserwowali: Wójt Gminy Krzysztof Próchniewicz, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy.

Jednostka świnicka uczestniczyła też w powiatowych ćwiczeniach na obiektach dla jednostek należących do KSRG. Odbyły się one na obiekcie fabryki produkującej karnisze
w Piątku.

Sprawdzianem wyszkolenia i sprawności, są też zawody sportowo-pożarnicze. W 2007r. odbyły się one 15 lipca na boisku sportowym w Świnicach Warckich. W zawodach tych wzięło udział 9 sekcji męskich i 2 sekcje kobiece.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała się następująco:

Grupa „A”  –  męskie drużyny pożarnicze:

 1. miejsce OSP Świnice Warckie
 2. miejsce OSP Piaski
 3. miejsce OSP Stemplew
 4. miejsce OSP Chwalborzyce
 5. miejsce OSP Podłęże
 6. miejsce OSP Chorzepin
 7. miejsce OSP Drozdów
 8. miejsce OSP Grodzisko
 9. miejsce OSP Zbylczyce

Tutaj należą się słowa uznania dla prezesów jednostek i komendanta gminnego, za pełną mobilizację wszystkich jednostek OSP z terenu gminy i przystąpienie do zawodów.

W Grupie „C” – kobiece drużyny pożarnicze: 1. miejsce zajęła OSP Świnice Warckie, a 2. miejsce OSP Stemplew

W IV powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych, które odbyły się 15 września 2007r. w Piątku, udział wzięła OSP Świnice Warckie i uzyskała w grupie „A” 5. miejsce, a w grupie  „C” 2. miejsce.

Rok 2008. Walne zebranie sprawozdawcze OSP Świnice Warckie w 2008r. zwołano na 12 stycznia/16/. Otwarcia dokonał dh Stanisław Pecyna – prezes OSP. Na wstępie wprowadzono sztandar jednostki, a orkiestra odegrała hymn strażacki. Minutą ciszy uczczono pamięć 2 druhów zmarłych w ubiegłym roku . Po powitaniu gości i członków OSP, dh Pecyna przedstawił propozycję, aby zebraniu przewodniczył dh Andrzej Koniuszenny, a protokół powierzyć Barbarze Pietrzak, do komisji wniosków i uchwał powołać druhów: Henryka Jarugę, Krzysztofa Pecynę i Marka Kubiaka. Walne zebranie zaakceptowało przedstawione kandydatury. Przyjmując prowadzenie zebrania, dh Andrzej Koniuszenny podziękował za zaufanie i wybór. Następnie udzielił głosu Henrykowi Oziębłowskiemu – sekretarzowi zarządu, który przedstawił i przypomniał historię OSP, która w lutym 2007r. obchodziła 90-lecie swego istnienia (powstała  w lutym 1917r.).

Po wysłuchaniu tej historii, rozległy się dźwięki melodii „Cisza”, dla tych druhów, którzy w minionym 90-leciu odeszli na wieczną służbę do Pana. Melodię tę na trąbce odegrał Maksymilian Milczarek.

W związku z tą rocznicą przyznano odznaczenie strażackie dla wyróżniających się druhów .

 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali wyróżnieni druhowie: Piotr Kaźmierski, Andrzej Koniuszenny i Stanisław Oziębłowski.
 • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano dh. Józefa Barskiego.
 • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Mariana Hermana, Andrzeja Kowalskiego i Ireneusza Przybylskiego.
 • Odznakę „Wzorowy Strażak”, otrzymali druhowie: Krystyna Gawlik, Henryk Jaruga i Ryszard Ircha.

Walne zebranie OSP było też okazją do odznaczenia druhów odznaką „Za Wysługę Lat”, za służbę w jednostce. Odznaki takie otrzymali druhowie:

 • 55 lat – Wiesław Olejniczak,
 • 45 lat – Tadeusz Wieczorek,
 • 40 lat – Andrzej Jabłoński,
 • 30 lat – Stanisław Gawlik, Andrzej Kałucki, Andrzej Kowalski i Marian Baranowski,
 • 25 lat – Józef Kubiak, Marek Kubiak i Roman Gnatowski,
 • 20 lat – Leszek Przybylski,
 • 15 lat – Józef Barski,
 • 10 lat – Jacek Chmielecki, Paweł Cieślak, Krystyna Gawlik, Zdzisław Mazur, Zofia Kubiak, Anna Olejnik, Stanisław Milczarek i Barbara Pietrzak,
 • 5 lat – Marian Herman i Paweł Kolasa.

Po złożeniu sprawozdań z działalności OSP za 2007r., walne zebranie udzieliło zarządowi absolutorium, a następnie przyjęto plany działania na rok 2008.

Uczestnicy walnego zebrania:

 • obecnych członków czynnych – 48, na stan 65,
 • członków honorowych – – , na stan 2,
 • członków wspierających – 27, na stan 75.

Na ogółem uprawnionych do głosowania 65 członków OSP, obecnych było 48, stanowi to 74% całości.

W zebraniu uczestniczyli też zaproszeni goście, a byli to:

 1. Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki, Prezes Zarządu OP ZOSP RP,
 2. Ryszard Szmaja – członek Zarządu Głównego ZOSP RP,
 3. Krzysztof Tutak – Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie,
 4. Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie,
 5. Józef Mastalerz – Z-ca Komendanta PSP w Łęczycy,
 6. Jadwiga Kubiak – V-ce prezes LBS Strzałkowo o/Świnice,
 7. Edward Cymmer – Radny Rady Powiatu Łęczyckiego.

W zakresie spraw organizacyjnych, Zarząd OSP w 2008r. odbył 10 posiedzeń i 2 inne zebrania. Zorganizowano też uroczystości i spotkania związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także Dzień Strażaka, spotkanie chórów i muzyków „Cecyliada”, Święto Niepodległości 11 Listopada oraz uroczystości parafialne i lokalne imprezy rozrywkowe.

W zakresie działalności prewencyjnej, wygłoszono 2 pogadanki dla dzieci szkolnych. W 2008r. OSP uczestniczyła 39 razy w akcjach ratowniczych, w tym: 18 razy w gaszeniu pożarów, 20 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń i 1 raz wyjechała do fałszywego alarmu.

Jednostka 4 razy wyjeżdżała poza teren gminy: 3 razy do Wartkowic i 1 raz do  Grabowa. OSP Świnice uczestniczyła we wszystkich zgłoszeniach, ogółem udział w akcjach brało 22 druhów, w tym najwięcej: Paweł Kolasa – 15, Piotr Kolasa – 13, Marek Witkowski – 11, Ireneusz Przybylski – 8 i Zdzisław Mazur – 7.

Mówiąc o akcjach ratowniczych, warto przytoczyć wyniki inspekcji gotowości operacyjno-technicznej OSP Świnice Warckie, włączonej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, którą przeprowadzono 27.10.2008r. /17/.

Inspekcję przeprowadzili: mł. kpt. inż. Adam Antczak–PSP Łęczyca–młodszy specjalista ds. operacyjno-szkoleniowych i mł. kpt. Marek Mikołajczyk–PSP Łęczyca – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, w obecności: Komendanta Gminnego Marka Koniuszennego, oraz Naczelnika OSP – Mariana Baranowskiego. Realizacja zaleceń z poprzednich inspekcji – bez uwag.

 1. Wyjazd alarmowy w czasie – 2 min 42 s – ocena : 6.
 2. Gotowość ratowników.

Stanowiska w jednostkach OSP z KSRG.

L.p. Stanowisko Stan

(18-60 lat)

Obecni

(18-60 lat)

Uwagi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Naczelnik

Z-ca  Naczelnika

Dowódca Plutonu

Dowódca Sekcji

Ratownik

Ratownik medyczny

Operator sprzętu

Kierowca

1

1

10

21

4

2

1

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

w tym ratownicy medyczni i kierowcy

 1. Gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego i sprzętu ratowniczego.

1.

 • samochody gaśnicze: 1 GCBA 9,6/24,
 • samochody specjalne i pomocnicze: 1 SLRt Lublin,
 • pompy – motopompy 4; 2 + PO 5, szlamowe,
 • agregaty 1 BGCt 5000 Honda,
 • zestaw hydrauliczny (poduszki ) 1,
 • pilarki, przecinarki 3 – 2 pilarki + tarczowa.
 1. Sprawność i konserwacja sprzętu.
 • brak badań rezystencji,
 • brak uziomu zewnątrz,
 • samochody bojowe sprawne.
 1. Dokumentacja pojazdów i sprzętu silnikowego.
 • przeglądy techniczne samochodów bojowych aktualne. Ocena: 4
 1. Ubrania i sprzęt ochrony osobistej strażaka.
 • Ochrona osobista /hełm, UPS, buty i rękawice – komplet –10
 1. Gotowość działania urządzeń i systemów łączności.
 2. Wyposażenie OSP w sprzęt łączności.
 • stacje bazowe – sprawne 2 – GM 360, GM 350,
 • stacje przewoźne – sprawne 2 – GM 300, GM 360,
 • stacje nasobne – sprawne 2 – 2 x GP 300.
 1. Umiejętność posługiwania się sprzętem łączności i jego sprawność.
 • b/u łączność prowadzono prawidłowo
 1. Uprawnienia ratowników i zagadnienia BHP.
 2. Uprawnienia do obsługi sprzętu.
 • brak dyspozycyjności kierowców,
 • brak dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
 1. BHP pojazdów i przyczep.
 • bez uwag.
 1. Aktualizacja badań lekarskich.
 • bez uwag.
 1. Utrzymanie strażnicy, informacja o wyłączniku syreny, miejsce przechowywania kluczy – uwagi.
 • garaże zabezpieczone, klucze posiadają: naczelnik, v-ce naczelnik, prezes, komendant gminny. Ocena: 4
 1. Ćwiczenia ratownicze.

Treść założonego ćwiczenia:

„Pożar budynku magazynowego. Zadanie: podać prąd wody w natarciu na dach budynku, sprawdzić zasilanie wodne, ratownicy poza strefą zadymienia.”

Uwagi do przeprowadzonego ćwiczenia.

 • żadne, wykonano b.u. Ocena : 5

Oceny cząstkowe.

 1. Alarmowanie: 6
 2. Sprawność i konserwacja sprzętu: 4
 3. Utrzymanie strażnicy: 4
 4. Ćwiczenia bojowe: 5

Razem /średnia/: 4,75

VII. Nieprawidłowości.

 • n.

VIII. Ocena końcowa / wnioski.

Jednostka mobilna, przygotowana do działań operacyjnych w stopniu dobrym. Podpisy kontrolujących.

Ponadto, wychodząc na przeciw nowym wyzwaniom, w dniach 2-6.03.2008r., Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy przeprowadziła szkolenie „Strażak – ratownik OSP część II”, w którym uczestniczyli druhowie z OSP w Świnicach Warckich. Zgodnie z nowymi wytycznymi, strażak w akcji musi posiadać przeszkolenie I i II stopnia.

W zakresie spraw gospodarczych OSP Świnice w 2008r. pozyskała węże, kombinezony do usuwania i unieszkodliwiania owadów – 3 komplety, 15 par specjalnych rękawic i sygnalizator bezdechu.

Wykonano malowanie obiektu strażnicy na zewnątrz, malowanie drzwi garażowych, umieszczono napis na strażnicy: „Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich”, ze specjalnych liter oraz figurę św. Floriana – patrona strażaków.

17 września 2008r., strażnica w Świnicach Warckich, jej stan techniczny i zabezpieczenie, były przedmiotem kontroli ze strony Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łęczycy/18/. Wydane zalecenia zobowiązywały Zarząd OSP do:

 • założenia księgi ewidencyjnej obiektu;
 • wykonania okresowych pomiarów oporności instalacji elektrycznej w strażnicy;
 • prowadzenia nadzoru kominiarskiego przewodów grzejnych;
 • okresowych badań urządzeń odgromowych;
 • pomiaru ciśnienia w hydrantach p. pożarowych i in.

Kończąc opis działań zarządu świnickiej jednostki w 2008r., warto jeszcze zwrócić uwagę na pozytywne działania związane z pozyskiwaniem nowych członków czynnych. W 2008r. w szeregi OSP wstąpili:

 • Krzysztof Próchniewicz – zam. Wola Świniecka,
 • Michał Augustyniak – zam. Świnice Warckie, ul. Chopina,
 • Jakub Ratajczyk – zam. Świnice Warckie, ul. Kościuszki.

W grudniu 2008r. jednostka otrzymała informację, że może otrzymać samochód z PSP Łęczyca. Był to samochód po wypadku, wymagający remontu.

Podsumowując działalność jednostki w 2008r., warto przypomnieć, że strażacy zgodnie z tradycją aktywnie uczestniczyli w życiu parafii i środowiska. Ponadto Drużyna Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej, działająca we współpracy z OSP, po raz szósty wzięła udział w Wojewódzkich Zawodach Sprawnościowych, zorganizowanych na zbiorniku wodnym Jeziorsko w Pęczniewie. Na 16 drużyn biorących udział w zawodach, reprezentacja Świnic Warckich zajęła 9. miejsce. W jej skład wchodzili: dh Marek Koniuszenny, dh Paweł Kolasa, dh Leszek Przybylski oraz Julian Kacprzak i Radosław Jabłoński. Celem tych zawodów jest doskonalenie umiejętności ratowniczych oraz zgrywanie  działania drużyny na wodzie.

Świniccy strażacy wzięli też udział w II Samorządowych Zawodach Strzeleckich gminy Świnice Warckie, zorganizowanych na strzelnicy sportowej LOK 19 października 2008r., zawodnicy strzelali z karabinka kbks. Trzyosobowe drużyny walczyły o puchar Wójta Gminy Świnice Warckie – przedstawiciele sołectw i puchar Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Świnicach Warckich – przedstawiciele OSP.

I miejsce w kategorii sołectw zdobyli strzelcy z sołectwa Głogowiec – 186 pkt.

I miejsce w Kategorii OSP wywalczyła drużyna OSP Stemplew – 191 pkt. Drużyna OSP Świnice Warckie uzyskała III lokatę – 157 pkt.

Doroczne walne zebranie sprawozdawcze OSP w Świnicach Warckich odbyło się 14 lutego 2009r./19/. Przewodniczącym zebrania został wówczas Andrzej Koniuszenny, a protokolantem Barbara Pietrzak. W skład komisji wniosków i uchwał powołano druhów: Leszka Matusiaka, Marka Kubiaka i Andrzeja Sobczyńskiego. W zebraniu uczestniczyło 67 członków na stan 126, tj. :

 • członkowie zwyczajni (czynni) – stan – 70, obecnych 46,
 • członkowie wspierający – stan 54, obecnych 21,
 • członkowie honorowi – stan 2, obecnych –

Osobami zaproszonymi, które uczestniczyły w zebraniu byli::

 1. Krzysztof Próchniewicz – wójt gminy Świnice Warckie,
 2. Tadeusz Bednarek – zastępca wójta gminy Świnice Warckie,
 3. Krzysztof Tutak – przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie,
 4. Marek Mikołajczyk – PSP Łęczyca,
 5. Janusz Kowalski – proboszcz parafii Świnice Warckie,
 6. Zbigniew Ziółkowski – przedstawiciel ZG ZOSP RP Świnice Warckie,
 7. Renata Stasiak – dyrektor LBS Strzałkowo o/Świnice Warckie.

Obowiązujące sprawozdania za rok sprawozdawczy 2008 oraz plany na rok następny, przedstawili:

 • sprawozdanie z działalności jednostki – dh Stanisław Pecyna,
 • sprawozdanie i projekt planu finansowego – dh Stanisław Oziębłowski,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP – dh Tadeusz Wieczorek.

W dyskusji nad sprawozdaniami, głos zabrał 1 członek OSP i 3 osoby zaproszone. Tematy poruszone podczas dyskusji dotyczyły podjęcia działań dla pozyskania środków z funduszy unijnych dla orkiestry dętej oraz zacieśnienia współpracy ze szkołami w celu naboru młodych członków do orkiestry.

Marek Mikołajczyk, reprezentant PSP w Łęczycy, przedstawił zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie powiatu w roku ubiegłym. Zwrócił uwagę, aby bardzo ostrożnie postępować przy usuwaniu owadów ( 1 wypadek śmiertelny), a także omówił przypadki zaczadzeń w czasie akcji ratowniczych.

Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji, walne zebranie członków OSP udzieliło absolutorium zarządowi za 2008r. liczbą głosów 46 (jednogłośnie). Za aktywną pracę na rzecz jednostki, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, wyróżniono dh. Stanisławę Śnieg. W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie działalności organizacyjno – programowej i ustalono m.in. wysokość składki członkowskiej na rok 2009 w wysokości 10,00 zł. Druga uchwała dotyczyła przyjęcia darowizny w postaci samochodu ratowniczo – gaśniczego Star M 90/1466 GBA 2/16, rok produkcji 2003 oraz przyczepy transportowej Sanok D–633. Darczyńcami byli: Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy oraz Wójt Gminy Świnice Warckie. Pojazdy te były na wyposażeniu PSP w Łęczycy, przekazano je do OSP Świnice Warckie na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

W 2009r. OSP posiadała następujące drużyny i zespoły:

 • kobiecą drużynę pożarniczą – liczba członków 8,
 • orkiestrę dętą – liczba członków 25,
 • zespół artystyczny – liczba członków 15.

Zarząd jednostki odbył 7 protokołowanych posiedzeń i 4 inne zebrania. Kobieca drużyna pożarnicza brała udział w 8 zdarzeniach, orkiestra odbyła 50 spotkań, a zespół artystyczny 20.

Przedmiotem posiedzeń zarządu jednostki były m. in. sprawy dotyczące/20/:

 • rozliczenia balu sylwestrowego, zorganizowanie dorocznego noworocznego spotkania strażaków,
 • przygotowania sprawozdań na walne zebranie członków;
 • 7 stycznia 2009r. uchwałą zarządu na członków OSP przyjęto Jakuba Koniuszennego i Damiana Marciniaka, zam. Świnice Warckie;
 • 30 stycznia 2009r.–na członka OSP przyjęto Kamila Karkowskiego, zam. Świnice Warckie – Kolonia;
 • 17 lutego 2009r.–na członka OSP przyjęto Dominika Walczaka, zam. Świnice Warckie;
 • omówienia sprawy wykorzystania dotacji w wysokości 20.000 zł, przyznanej jednostce przez KG PSP w Warszawie, na remont samochodu;
 • podjęcia decyzji o rozbudowie garaży o 1 stanowisko dostosowane do parametrów „nowego” samochodu;
 • dokonania wyboru wykonawcy prac budowlanych, którym został Jarosław Balcerzak oraz wykonawcy więźby dachowej, prace te powierzono Jerzemu Mazurowi.

Przy pracach budowlanych nie fachowych, strażacy ogółem wypracowali 2.000 zł; za całokształt pracy w okresie sprawozdawczym wyróżniono następujących druhów: Waldemara Kamińskiego, Piotra Kolasę, Pawła Kolasę, Pawła Cieślaka, Tadeusza Wieczorka, Piotra Kaźmierskiego, Mariana Hermana, Tadeusza Lewandowskiego i Krzysztofa Witkowskiego.

W zakresie działalności ratowniczo – szkoleniowej i prewencyjnej:

 • wygłoszono 3 pogadanki dla dzieci i młodzieży,
 • jednostka uczestniczyła 44 razy w akcjach ratowniczych,
 • przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla członków OSP – 8,
 • zwiększono stan samochodów pożarniczych do 3, w tym: 1 lekki, 1 średni, 1 ciężki (pozyskany pod koniec roku 2008).

Samochód ten miał uszkodzoną kabinę kierowcy. Remont przeprowadził wyspecjalizowany warsztat w województwie małopolskim. Koszt remontu udokumentowany fakturą VAT wyniósł 63.440zł. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki środkom pozyskanym: z Zarządu Głównego ZOSP RP w kwocie 60.000 zł, od Komendanta Głównego PSP – 20.000 zł i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – 6.000 zł. Starania o pozyskanie tych środków skutecznie wspierał druh Ryszard Szmaja, członek władz związku straży szczebla głównego i wojewódzkiego.

W zakresie spraw gospodarczych, w 2009r. wybudowano nowy garaż. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki finansowemu wsparciu przez gminę.

W zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, OSP Świnice Warckie jako ogniwo Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, interweniowała 44 razy. Były to 24 pożary oraz 23 zagrożenia miejscowe i 1 alarm fałszywy. Największą liczbę pożarów stanowiły pożary traw i trzcin na obszarach łąk wokół rzeki Ner, których odnotowano 7. Działania na podmokłym terenie były bardzo utrudnione z uwagi na złą widoczność (zwłaszcza w nocy) i brak dojazdu do głównego zarzewia pożaru. Odnotowano też 3 pożary lasów. Najgroźniejszy z nich miał miejsce 27 kwietnia w kompleksie Wola Świniecka. W akcji ratowniczej, w godzinach 12:14 – 14:15, brało udział 6 zastępów strażaków z terenu powiatu łęczyckiego. Doszło też do 3.pożarów mechanicznych, 2 budynków mieszkalnych i 1 stodoły. W liczbie miejscowych zagrożeń, największą ilość stanowiły działania związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Odnotowano wówczas 12 takich zdarzeń, z których aż 7 miało miejsce tylko jednej nocy z 23 na 24 lipca. Po silnej wichurze, połączonej z wyładowaniami atmosferycznymi, jaka przeszła przez teren powiatu łęczyckiego i naszej gminy, aż w 7 wsiach prowadzono działania związane z usuwaniem powalonych drzew. Doszło też do 3 wypadków samochodowych: 1 na autostradzie i 2 na drogach gminnych. Pod koniec ubiegłego roku odnotowano katastrofę budowlaną, spowodowaną wybuchem pieca centralnego ogrzewania. Wybuch był tak silny, że uszkodził konstrukcję nośną budynku, kwalifikując go w ocenie nadzoru budowlanego do rozbiórki. Liczba wyjazdów poza teren gminy – 6, do Łęczycy, Grabowa i Wartkowic.

W akcjach ratowniczych najczęściej uczestniczyli druhowie: Waldemar Kamiński – 23 razy, Piotr Kolasa – 18, Paweł Kolasa – 16, Paweł Cieślak – 13 i Krzysztof Witkowski – 11. Zawody sportowo – pożarnicze odbyły się 28 czerwca 2009r. Gospodarzem ich była OSP Świnice Warckie. Do zawodów tych zgłoszono 7 drużyn męskich i 3 kobiece. Obejmowały one dwie konkurencje: sztafetę 7 x 50m oraz ćwiczenie bojowe. Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała się następująco:

 • Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze:
 1. OSP Świnice Warckie II
 2. OSP Drozdów
 3. OSP Piaski
 4. OSP Świnice Warckie I
 5. OSP Chorzepin
 6. OSP Stemplew
 7. OSP Podłęże
 • Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze:
 1. OSP Piaski
 2. OSP Stemplew
 3. OSP Świnice Warckie

Kolejne powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu łęczyckiego odbyły się 29 września 2009r. w Witoni. W zawodach tych rywalizowało 9 drużyn męskich i 2 drużyny żeńskie.

Wyniki zawodów:

Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze:

 1. OSP Piątek
 2. OSP Siedlec
 3. OSP Janków
 4. OSP Góra Św. Małgorzaty
 5. OSP Witonia
 6. OSP Koryta
 7. OSP Romartów
 8. OSP Świnice Warckie
 9. OSP Byszew

Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze:

 1. OSP Piątek
 2. OSP Piaski

Tak minął kolejny rok zmagań świnickich strażaków z realizacją najpilniejszych potrzeb związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa pożarowego i nowych wyzwań, jakie stawia rozwój cywilizacji.

Walne zebranie sprawozdawcze w roku 2010 odbyło się 30 stycznia w sali własnej jednostki/21/. Z zachowaniem ceremoniału otworzył je prezes jednostki dh Stanisław Pecyna. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście j.n. :

 1. Krzysztof Tutak   – przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie
 2. Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie
 3. Renata Stasiak – dyrektor LBS Strzałkowo o/Świnice
 4. Mariusz Brząkała   – mł. aspirant Posterunku Policji w Grabowie
 5. Marek Mikołajczyk – mł. kapitan PSP w Łęczycy
 6. Janusz Kowalski – proboszcz parafii Świnice Warckie.

Na przewodniczącego powołano dh. Stanisława Milczarka, a na protokolanta dh. Barbarę Pietrzak, która tę funkcję spełnia już od kilku lat. W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano: Leszka Matusiaka, Marka Kubiaka i Andrzeja Witułę.

Po zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. Zostały przedstawione następujące sprawozdania:

 • z działalności zarządu w zakresie spraw organizacyjno-gospodarczych złożył prezes zarządu;
 • finansowe złożył skarbnik;
 • komisji rewizyjnej przedstawił przewodniczący Tadeusz Wieczorek;
 • plany działania na rok 2011 przedstawili dh Marian Baranowski i Stanisław Oziębłowski.

W dyskusji głos zabrał dh Krzysztof Próchniewicz, który pogratulował zarządowi realizacji zamierzeń planowanych na rok 2011. Podziękował druhom za każdy udział w wyjazdach do pożaru, a także druhowi Ryszardowi Szmaja i Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP, za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na remont samochodu oraz budowę garażu. Wobec braku dyskutantów, przewodniczący obrad zamknął ten punkt i udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Wniosków i Uchwał. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2009r. przedstawił dh Leszek Matusiak, który przyjęto jednogłośnie. W dalszej części obrad głos zabrali:

 • mł. kapitan Marek Kołodziejczak z PSP Łęczyca – przedstawił statystykę zdarzeń w skali powiatu, przedstawił wyniki przeprowadzonych inspekcji w jednostkach terenowych, jednostka w Świnicach bez uwag; omówił harmonogram szkoleń i zmianę rozporządzenia w sprawie badań członków OSP. Podziękował świnickim strażakom za udział w manewrach „Las 2009” i złożył noworoczne życzenia;
 • dh Marek Koniuszenny – komendant gminny ZOG ZOSP RP w Świnicach Warckich, omówił udział jednostki w zdarzeniach i pożarach, jakie miały miejsce w roku ubiegłym na terenie gminy;
 • mł. aspirant Mariusz Brząkała podziękował za zaproszenie na walne zebranie oraz za pomoc strażaków w zabezpieczaniu imprez masowych;
 • dh Czesław Furmaniak – honorowy prezes OSP Świnice Warckie, podziękował swoim druhom strażakom, za oddanie krwi w czasie jego choroby;
 • dh Krzysztof Tutak podziękował wszystkim honorowym krwiodawcom z jednostki za spontaniczny udział w akcjach oddawania krwi – daru życia.

W dalszej części obrad podjęto uchwałę o zbyciu sprzętu oraz doposażeniu nowego samochodu w pług do odśnieżania. Po wyczerpaniu porządku, obrady zamknięto. Wszyscy uczestnicy zebrania, zgodnie ze zwyczajem udali się na poczęstunek i spotkanie towarzyskie.

W zakresie spraw organizacyjnych w 2010r. jednostka liczyła:

 • członków zwyczajnych / czynnych – 75,
 • członków honorowych – 2,
 • członków wspierających – 51

Razem: 128 , w tym 10 kobiet.

W roku sprawozdawczym przyjęto 7 członków czynnych, w tym 3 kobiety, ubyło natomiast 2 członków, w tym 1 kobieta. Działała Kobieca Drużyna Pożarnicza – 8 członków, orkiestra 25 członków i zespół taneczny – 10 członków. Zarząd jednostki w omawianym okresie odbył 10 protokołowanych posiedzeń i 2 inne spotkania, orkiestra 40, natomiast zespół taneczny 12. Przedmiotem posiedzeń zarządu były najważniejsze sprawy organizacyjne i gospodarcze, np.

 • 22 lutego 2010r. przyjęto w szeregi OSP pięciu nowych członków, byli to: Maja Kolasa, Małgorzata Kolasa, Beata Jaśkiewicz, Michał Cymmer i Damian Koniuszenny;
 • 13 marca 2010r. omawiano udział jednostki w organizacji Triduum Paschalnego Świąt Wielkanocnych, a także przygotowanie do uroczystości poświęcenia nowego garażu i samochodu. Na tym samym posiedzeniu dh Józef Włodarczyk złożył rezygnację z funkcji kapelmistrza. Zarząd OSP złożył mu serdeczne podziękowanie za 14 lat pracy z zespołem orkiestry dętej;
 • 16 czerwca przeprowadzono rozmowę z nowym kapelmistrzem, Andrzejem Błaszczykiem. Podjęto problem naboru młodzieży do zespołu, ponieważ brak jest chętnych. Rozważano możliwość zorganizowania w szkole klasy muzycznej w ramach projektu unijnego. Na ten temat miały być podjęte rozmowy z wójtem gminy.

Inne sprawy, to organizacja świąt, uroczystości państwowych i lokalnych, organizacja loterii fantowej i balu sylwestrowego. Za duże zaangażowanie w pracach na rzecz jednostki wyróżnieni zostali druhowie: Andrzej Kałucki, Julian Kacprzak i Marian Herman. Natomiast w akcjach ratowniczych wyróżnili się druhowie: Piotr Kolasa (30 wyjazdów), Michał Augustyniak (27 wyjazdów), Jakub Ratajczyk (24 wyjazdy), Waldemar Kamiński (20 wyjazdów) i Zdzisław Mazur (19 wyjazdów). W zakresie prewencji i szkoleń przeprowadzono 2 pogadanki i 2 zbiórki szkoleniowe dla członków OSP.

Komendant Gminny Związku OSP RP w Świnicach Warckich, dh Marek Koniuszenny co roku, na walnym zebraniu członków przedstawiał informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Informacja taka zawierała dane statystyczne dotyczące pożarów i zagrożeń oraz udział jednostek OSP w ich likwidacji/22/.

W roku 2010 na terenie gminy doszło do 18 pożarów oraz 42 miejscowych zagrożeń – czytamy w informacji. Jednostki z naszej gminy wyjeżdżały w ramach pomocy sąsiedzkiej na teren ościennych gmin do 4 pożarów oraz 3 miejscowych zagrożeń.

Najwięcej zdarzeń na terenie gminy związanych było z powodzią, jaka miała miejsce w dniach 18–24 maja. Prowadzone przez sekcje OSP działania skierowane były na pompowanie wody, zabezpieczanie wałów na rzece Ner, ewakuację zwierząt oraz dostarczanie produktów spożywczych. Działania prowadzone były w miejscowościach Parski, Zimne, Stemplew, Gusin, Chorzepin, Wola Świniecka, Świnice Warckie, Drozdów, Łyków, Podłęże i Chorzepin. Udział poszczególnych jednostek w akcji powodziowej przedstawia się następująco:

L.p. Jednostka Liczba wyjazdów Strażaków w akcji Czas udziału w akcji, w godzinach
1 OSP Świnice Warckie 17 114 73:25
2 OSP Piaski 3 15 12:16
3 OSP Stemplew 5 37 18:16
4 OSP Grodzisko 7 37 19:10
5 OSP Drozdów 2 34 10:02
6 OSP Chorzepin 1 11 4:03
7 OSP Zbylczyce 1 8 4:03

Ogromnym wsparciem w obronie wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach Zimne oraz Parski, była pomoc osadzonych w Zakładzie Karnym w Garbalinie. To dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się obronić wały i uratować przed zalaniem wiele gospodarstw z pobliskich wsi.

W minionym roku znacząco wzrosła liczba miejscowych zagrożeń związanych z wypadkami drogowymi. Łącznie doszło do 12 wypadków, z czego tylko 4 na autostradzie A2 i aż 8 na drogach powiatowych i gminnych. Wśród uczestników tych wypadków, na szczęście nie zanotowano ofiar śmiertelnych oraz z ciężkimi obrażeniami ciała. Od kilku lat daje się wyraźnie zaobserwować spadek liczby pożarów, jednak te które występują, niosą za sobą ofiary. 22 lipca we wsi Podgórze miał miejsce pożar stodoły, w którym poparzeń doznała jedna osoba. Została ona przetransportowana do szpitala specjalistycznego, jednak na skutek sepsy zmarła. Akcja ratowniczo-gaśnicza prowadzona była w godzinach 14:35 – 21:40.

Zbiorcze zestawienie wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy w 2010r. prezentuje poniższa tabela:

L.p. Jednostka Miejscowe zagrożenie Pożary Razem
1 OSP Świnice Warckie 45 22 67
2 OSP Piaski 3 2 5
3 OSP Chwalborzyce 0 1 1
4 OSP Stemplew 5 0 5
5 OSP Grodzisko 7 3 10
6 OSP Drozdów 2 0 2
7 OSP Chorzepin 1 0 1
8 OSP Zbylczyce 1 0 1

W minionym roku Komenda powiatowa PSP w Łęczycy przeprowadziła dwa kursy. W pierwszym z nich „Szkolenie Podstawowe dla Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” uczestniczyło 13 strażaków z OSP Świnice Warckie oraz 1 strażak z OSP Piaski. Drugie z nich, z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP ukończyło 5 druhów z OSP Świnice Warckie oraz 1 druh z OSP w Piaskach.

Z bieżących wydarzeń warto odnotować, że Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich, jak co roku, wzięła czynny udział w gminnych obchodach 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To doroczne święto obchodzone jest łącznie z patronalnym świętem strażackim – św. Floriana. Wzięła w nim udział OSP z Piask i OSP ze Stemplewa. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem delegacji i pocztów sztandarowych z placu OSP do Groty Matki Bożej przy kościele parafialnym, gdzie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary faszyzmu i komunizmu.

Mszę św. w intencji ojczyzny i strażaków odprawił proboszcz parafii ks. Janusz Kowalski. Poświęcił też figurę św. Floriana, którą ufundowała dla miejscowej jednostki s. Maria Magdalena Glumińska, przełożona klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich. Figura ta została umieszczona na frontowej ścianie strażnicy. Po mszy św. nastąpił przemarsz jednostek OSP na miejscowy cmentarz, gdzie zgodnie ze zwyczajem, na grobach zmarłych strażaków złożono kwiaty i zapalono znicze.

Na zakończenie uroczystości, ks. Proboszcz dokonał poświęcenia nowego garażu oraz samochodu ratowniczo – gaśniczego. Aktu przekazania dokonali komendant powiatowy PSP w Łęczycy, Jarosław Ostrowski oraz członek prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Ryszard Szmaja.

Podsumowując rok 2010 należy zaznaczyć, że 21 listopada odbyły wybory do samorządu gminnego i powiatowego na kadencje 2010-2014. Wójtem Gminy został Krzysztof Próchniewicz, a do Rady Powiatu wybrano ponownie Edwarda Cymmera. Funkcję starosty po raz trzeci powierzono Wojciechowi Zdziarskiemu. Skład Rady Gminy przedstawiał się następująco:

 1. Augustyniak Sławomir
 2. Barczak Grażyna
 3. Czyżnik Jarosław – v-ce przew.
 4. Daszko Przemysław
 5. Doniak Mariusz
 6. Gnatowski Roman
 7. Kaźmierska Emilia
 8. Krawczyk Ewa
 9. Ławniczak Piotr- v-ce przew.
 10. Łazarek Jan
 11. Mielczarek Kazimierz
 12. Pawłowska Maria
 13. Różalski Karol
 14. Tutak Krzysztof – przew.

Rok 2011 stanowi  początek nowej dekady XXI wieku. Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyła 29 stycznia 2011r./23/. Zgodnie z przyjętym ceremoniałem, otwarcia zebrania dokonał prezes Stanisław Pecyna. Poprosił zebranych o powstanie, a na salę obrad, przy dźwiękach hymnu strażackiego, poczet sztandarowy wprowadził sztandar jednostki. Następnie minutą ciszy oddano hołd zmarłym w roku sprawozdawczym, członkom jednostki. Dalej przystąpiono do realizacji porządku zebrania. Powitał też wszystkich członków jednostki i sympatyków a także zaproszonych gości w osobach:

 1. młodszy brygadier Józef Mastalerz – PSP Łęczyca,
 2. proboszcz Janusz Kowalski – proboszcz parafii Świnice Warckie,
 3. dh Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy,
 4. dh Krzysztof Tutak – przewodniczący Rady Gminy,
 5. dh Mirosław Karkowski – prezes GOZ OSP RP,
 6. dh Marek Koniuszenny – Komendant Gminny OSP,
 7. dh Henryk Orzechowski – Prezes PSL,
 8. dh Andrzej Karkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej,
 9. Edward Cymmer – radny rady powiatu łęczyckiego.

W protokole tego zebrania czytamy:

„…W imieniu zarządu OSP zaproponował:

 1. Na przewodniczącego zebrania dh. Andrzeja Koniuszennego,
 2. Na protokolanta dh. Barbarę Pietrzak,
 3. Do komisji uchwał i wniosków:
 • Leszka Matusiaka,
 • Krzysztofa Pecynę
 • Andrzeja Wituła.
 1. Do komisji mandatowej:
 • Henryka Jaruga,
 • Pawła Cieślaka,
 • Kamila Karkowskiego.

Poddał w/w kandydatury pod głosowanie: W głosowaniu jawnym, zebranie jednogłośnie zaakceptowało zaproponowane osoby. Przewodnictwo zebrania przejął dh Andrzej Koniuszenny, który zaprosił do stołu prezydialnego dh. Barbarę Pietrzak.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku nastąpiła dekoracja druhów, którzy zostali odznaczeni medalami:

 1. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Krzysztof Pecyna, dh Zdzisław Mazur;
 2. Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Henryk Jaruga.

Odznaczeń dokonał dh Mirosław Karkowski w asyście z-cy Komendanta PSP w Łęczycy
dh. Józefa Mastalerza oraz dh. Stanisława Pecyny.

Następnie dh Mirosław Karkowski, na ręce dh. Stanisława Pecyny, dla jednostki przekazał odcinek węża strażackiego.

Po tym uroczystym wstępie dh Andrzej Koniuszenny przystąpił do realizacji porządku.

Przedstawił projekt porządku, tj. :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków oraz mandatowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:

– Zarządu OSP

– Komisji Rewizyjnej OSP

– Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

– Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 2. Wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 4. Zakończenie zebrania.

W/w porządek prowadzący poddał pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący przystąpił do przyjętego porządku:

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności przedstawił dh Stanisław Pecyna.

Ad. 5. Sprawozdanie finansowe przedstawił dh Stanisław Oziębłowski.

Ad. 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła dh Teresa Zelba.

Ad. 7. Projekt planu działania na rok 2011 przedstawił dh Marian Baranowski, a plan finansowy na rok 2011 przedstawił dh Stanisław Oziębłowski.

Po zakończeniu wszystkich sprawozdań, prowadzący w punkcie 8 otworzył dyskusję, której pomimo kilkakrotnej zachęty, nikt z zebranych nie podjął. Przewodniczący zamknął dyskusję i głos przekazał komisji mandatowej. Przewodniczący tej komisji, dh Henryk Jaruga, poinformował, że zebranie jest prawomocne, bowiem na ogólną liczbę 77 członków OSP, w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczy 56, co stanowi 72,7%.

Przewodniczący głos oddał przewodniczącemu komisji uchwał i wniosków, dh. Leszkowi Matusiakowi, który przedstawił uchwałę nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Świnicach Warckich z dnia 29.01.2011r. w sprawie: działalności organizacyjno-programowej. Przewodniczący zebrania, uchwałę nr 1 poddał pod głosowanie. Zebranie jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2010. Jednocześnie zatwierdziło plan działalności oraz plan finansowy na rok 2011.

Prowadzący przeszedł do następnego punktu porządku, tj. do wyborów. Zaproponował, by zebrani zgłaszali kandydatów do Zarządu. Dh Henryk Jaruga zgłosił wniosek formalny, by Zarząd został wybrany w dotychczasowym składzie. Przewodniczący zebrania zadał pytanie imiennie do członków obecnego Zarządu, czy wyrażają zgodę pracować w następnej kadencji. Pytanie skierował kolejno: dh Stanisław Pecyna – zgoda, dh Marian Baranowski – zgoda, dh Sławomir Augustyniak – zgoda, dh Leszek Przybylski – zgoda, dh Henryk Oziębłowski – zgoda, dh Stanisław Oziębłowski – zgoda, dh Andrzej Koniuszenny – zgoda, dh Marian Herman – zgoda, dh Tadeusz Lewandowski – zgoda. Po uzyskaniu zgody od dotychczasowych członków Zarządu, przewodniczący zebrania poddał zgłoszony wniosek formalny pod głosowanie. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybrało dotychczasowy Zarząd na następną kadencję. W wyniku głosowania jawnego, za wyborem było 55 członków, 1 osoba się wstrzymała. Przewodniczący przystąpił do wyboru Komisji Rewizyjnej. W tej sprawie dh Sławomir Augustyniak zgłosił wniosek, by komisja pracowała w dotychczasowym składzie. Przewodniczący zebrania zapytał się, czy dotychczasowi członkowie chcą pracować w następnej kadencji. Dh Tadeusz Wieczorek, dh Teresa Zelba oraz dh Roman Gnatowski, wyrazili zgodę. Wniosek formalny został poddany pod głosowanie. Walne zebranie jednogłośnie wybrało dotychczasowy skład komisji rewizyjnej na następną kadencję.

Przewodniczący ogłosił przerwę w zebraniu, na czas ukonstytuowania się wybranych członków Zarządu oraz komisji rewizyjnej. Po zakończeniu przerwy, prowadzący prosił o zabranie głosu dh. Henryka Oziębłowskiego, który odczytał uchwałę nr 2, dotyczącą wyborów /dokument a/a /.

Przewodniczący przeszedł do wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego. Zgłoszeni zostali:

 1. dh Marek Koniuszenny
 2. dh Stanisław Pecyna
 3. dh Tadeusz Wieczorek
 4. dh Stanisław Milczarek
 5. dh Sławomir Augustyniak.

Prowadzący w/w kandydatury poddał pod głosowanie – 51- za, 5 – wstrzymało się . Walne Zebranie wybrało w/w osoby.

Przewodniczący przeszedł do wyboru przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Zgłoszeni zostali: dh Marek Koniuszenny, dh Stanisław Pecyna, dh Stanisław Milczarek. W wyniku głosowania Walne Zebranie wybrało w/w przedstawicieli – 53 – za, 3 osoby wstrzymały się.

Przewodniczący przeszedł do punktu 12. Zaprosił do zabierania głosu w wolnych wnioskach. Głos zabrali:

 1. młodszy brygadier Józef Mastalerz

 – przedstawił zdarzenia w całym powiecie,

 – poinformował, że na aparaty na sprężone powietrze trzeba mieć przeszkolenie; jeżeli jednostka takich nie posiada – zgłosić 12.02.2011r.,

 – przekazał podziękowanie za wkład w usuwaniu zdarzeń,

 – przekazał gratulacje dla Zarządu oraz życzył wielu sukcesów w pracy społecznej.

 1. dh Marek Koniuszenny – omówił zdarzenia, w których nasza jednostka brała udział oraz omówił zdarzenia na terenie gminy Świnice.
 2. dh Mirosław Karkowski – pogratulował wybranemu zarządowi, podziękował za prace społeczne wszystkim druhom; złożył wszystkim druhom życzenia noworoczne.
 3. dh Marian Baranowski – zadał pytanie komendantowi PSP, jaki dokument reguluje wiek wyjeżdżających do akcji ratowniczo-pożarniczych?

Dh Komendant poinformował, że w tej kwestii zaistniało wiele sprzeczności, bowiem było to 55, 60 a obecnie 65 lat. Za zamieszanie odpowiedzialni są posłowie, bowiem to oni uchwalają ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która określa wiek uprawniający do wyjazdów do akcji. Na tym dyskusja została zakończona.

Ad. 13. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków, dh Leszek Matusiak poddał pod rozwagę wnioski:

 1. Zakupić nowe drzwi do garażu.
 2. Zlikwidować szalet publiczny na placu przed remizą.

Prowadzący poddał wnioski pod głosowanie, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 14. Z uwagi na wyczerpany porządek, przewodniczący zebrania zamknął walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.”

Przytoczony wyżej zapis protokołu ukazuje szczegółowy przebieg walnego zebrania stowarzyszenia, jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna. Warto dodać, że od lat zebrania te przygotowywane były bardzo starannie, miały i mają szczególną rangę w świnickiej jednostce.

W zakresie spraw organizacyjnych, stan osobowy jednostki w 2011r. przedstawiał się następująco:

Członkowie

OSP

Stan w dniu

walnego zebrania

Przybyło

W

roku sprawozdawczym

Ubyło

w

roku sprawozdawczym

– zwyczajni

– honorowi

– wspierający

75

2

44

3

1

5

– razem

w tym kobiety:

121

29

4

5

2

OSP posiadała 1 Kobiecą Drużynę Pożarniczą – 8 członków i orkiestrę z liczbą 20 członków. Odbyły one w ciągu roku, odpowiedni: orkiestra 50 spotkań, natomiast drużyna kobieca 8. Jednostka aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym gminy i parafii. W działalności za rok 2011, na wyróżnienie zasłużyli druhowie: Michał Augustyniak, Kamil Karkowski, Małgorzata Kolasa i Piotr Kaźmierski.

W zakresie działalności ratowniczo – szkoleniowej, OSP uczestniczyła 48 razy w akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 31 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 17 razy. Odnotowano 1 fałszywy alarm. Liczba wyjazdów poza teren gminy – 5 (Leszno – 2 razy, Grabów – 1, Leźniczka – 1, Grabiszew – 1). W akacjach ratowniczych wyróżnili się druhowie: Michał Augustyniak (24 razy), Kamil Karkowski (20 razy), Piotr Kaźmierski (20 razy), Małgorzata Kolasa (17 razy) i Piotr Kolasa (16 razy).

W gminnych zawodach sportowo–pożarniczych OSP Świnice Warckie uzyskała lokaty:

 • drużyna męska I – zajęła 1 miejsce;
 • drużyna męska II – zajęła 2 miejsce;
 • drużyna kobieca – zajęła 2 miejsce.

Natomiast w zawodach na szczeblu powiatowym, drużyna męska uzyskała II lokatę.

W zakresie spraw szkoleniowych, przeprowadzono 2 zbiórki szkoleniowe i kurs „Komora dymowa”, w którym udział wzięli druhowie: Damian Koniuszenny, Jakub Koniuszenny, Małgorzata Kolasa, Kamil Karkowski, Michał Cymmer i Damian Marciniak.

W zakresie spraw gospodarczych i wyposażenia, pozyskano: aparat powietrzny – 2 szt., pompę zatapialną – 1 szt., hełmy strażackie – 11 szt. i kominiarki – 5 szt.

Zarząd odbył 6 protokołowanych posiedzeń zarządu oraz 4 inne spotkania. Posiedzenia te poświęcone były głównie bieżącej pracy jednostki. Omawiano na nich m.in.:

 • organizację i przygotowanie walnego zebrania OSP;
 • organizację i udział jednostki w rocznicowych uroczystościach parafialnych i gminnych;
 • przyjęto nowych członków czynnych:
 • 01.2011r., w szeregi OSP przyjęto Wojciecha Lewińskiego,
 • 04.2011r., przyjęto Tomasza Milczarka i Szymona Irchę;
 • dokonano analizy stanu opłacalności składek członkowskich;
 • ustalano zakres spraw gospodarczych i remontów, m.in. zakup wyposażenia do kuchni, remont dachu na strażnicy, zakup i wymianę drzwi garażowych;
 • analizowano wyniki zawodów oraz stan wyszkolenia;
 • podjęto decyzję, że użytkownicy, którzy korzystać będą Sali nieodpłatnie, zobowiązani są opłacać koszty wody i oświetlenia.

Opisując działalność OSP w Świnicach Warckich w końcowym roku jej jubileuszu, nie sposób pominąć jej zaangażowania w życie społeczne wsi i parafii. Tak jak przed laty strażacy zawsze uczestniczyli:

 • w uroczystościach Triduum Paschalnego, biorąc udział w Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek ulicami wsi, a także podtrzymywali tradycję pełnienia warty przy Grobie Pańskim w miejscowym kościele parafialnym;
 • we mszy św. rezurekcyjnej wraz z orkiestrą;
 • w procesji Bożego Ciała ulicami wsi oraz w innych uroczystościach parafialnych.

Pozytywnie trzeba też ocenić współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami z terenu gminy oraz zakładami pracy.

Pokrótce współpracę tę przedstawia kalendarz imprez:

 • 13 stycznia – honorowi dawcy krwi działający w regionie łódzkim, w Ruchu HDK PCK zostali wyróżnieni krzyżami zasługi, przyznanymi przez Prezydenta RP. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Wśród wyróżnionych znaleźli się trzej mieszkańcy powiatu łęczyckiego. Wręczenia odznaczeń dokonała Wojewoda Łódzki–Jolanta Chełmińska. Dwa odznaczenia otrzymali członkowie klubu HDK działającego przy OSP w Świnicach Warckich, byli to: druh Krzysztof Bartczak, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i druh Krzysztof Tutak, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Trzeci odznaczony to również strażak–dh Jacek Sochacki z HDK przy OSP „Strażak” w Łęczycy. W roku2 011 dh Krzysztof Tutak został laureatem „Konkursu na najlepszego policjanta oraz strażaka roku w województwie łódzkim” w kategorii najlepszy honorowy dawca krwi OSP;
 • 16 – 26 stycznia – gminę po raz kolejny nawiedziła powódź – wójt gminy ogłosił alarm przeciwpowodziowy;
 • 3 maja – doroczne święto patronalne – Św. Floriana – uczestniczyły w nim OSP Świnice Warckie, Stemplew i Piaski;
 • 26 maja – VI Spływ kajakowy rzeką Ner – uczestniczyło w nim 8 gmin zrzeszonych w Związku Gmin Nadnedrzańskich. Nad bezpieczeństwem kajakarzy czuwali strażacy – ratownicy z Drużyny Ratownictwa Przeciwpowodziowego w Świnicach Warckich;
 • 19 czerwca – XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych z udziałem strażackiej orkiestry dętej. Druhowie ratownicy czuwali nad bezpieczeństwem muzyków i widzów.
 • 3 lipca – gminne zawody sportowo – pożarnicze. Udział wzięło 10 sekcji, w tym 3 kobiece. W grupie „A” męskie drużyny pożarnicze 1 miejsce OSP Świnice Warckie

I oraz II miejsce OSP Świnice Warckie II, kobieca drużyna z tej jednostki zajęła II miejsce;

 • 25 – 28 sierpnia – uroczystości parafialne związane z doroczną rocznicą urodzin i chrztu św. Faustyny. Strażacy zabezpieczali bezpieczeństwo na drogach oraz w czasie procesji z Głogowca do Sanktuarium w Świnicach Warckich;
 • 18 września – VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Grabowie. Gminę Świnice reprezentowały 2 sekcje: w grupie „A” męskie drużyny pożarnicze – OSP w Świnicach Warckich i w grupie „C” kobiece drużyny pożarnicze – OSP w Piaskach. Duzy sukces odniosły kobiety z OSP Piaski, gdyż uzyskały I miejsce i pokonały mistrzynie powiatu sprzed 2 lat, OSP Piątek. Drużyna męska ze Świnic Warckich uzyskała III lokatę;
 • 18 września – po raz czwarty zorganizowano w Świnicach Warckich pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Dzień Ziemniaka, uprawy dominującej w tym rejonie. Obok innych atrakcji, miejscowa OSP zorganizowała loterię fantową, taką jak organizowano dawniej z żywymi zwierzętami domowymi, przetworami i innymi atrakcyjnymi fantami;
 • 11 listopada – uroczyste obchody 93. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę z udziałem władz samorządowych, jednostek OSP z terenu gminy, 2 orkiestr dętych, przedstawicieli szkół i stowarzyszeń, pocztów sztandarowych i społeczeństwa gminy. Mszę św. w intencji ojczyzny sprawował ks. Janusz Kowalski.

Rok 2012 to rok jubileuszu 95-lecia istnienia OSP Świnice Warckie. Walne zebranie członków odbyło się 31 stycznia 2012r. Zgodnie z wypracowanym rytuałem, otworzył je prezes jednostki, druh Stanisław Pecyna. Po wprowadzeniu, przedstawił kandydaturę na przewodniczącego zebrania, dh. Teresę Zelba, a na protokolanta dh. Barbarę Pietrzak. Do Komisji Uchwał i Wniosków, zaproponował druhów: Ryszarda Irchę, Leszka Przybylskiego i Ireneusza Przybylskiego. Powyższe kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte przez zebranych. Przed rozpoczęciem obrad, dh Henryk Oziębłowski poprowadził uroczystą część wręczenia odznaczeń:

 • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono dh. Ryszarda Piasecznego. Odznaczenie wręczyli dh Krzysztof Próchniewicz – wójt gminy i dh Grzegorz Stasiak – prezes ZOG ZOSP RP.
 • Odznaczeniami „Za Wysługę Lat” zostali uhonorowani:
 • 40 lat, druh Andrzej Koniuszenny;
 • 30 lat, druhowie: Józef Kubiak, Piotr Kaźmierski, Marek Kubiak i Roman Gnatowski;
 • 25 lat, druhowie: Stanisław Milczarek, Karol Dobiecki, Ireneusz Przybylski i Andrzej Sobczyński;
 • 15 lat: druhowie: Zofia Kubiak, Józef Chmielecki, Bolesław Dobiecki, Gabriel Radecki i Teresa Zelba;
 • 10 lat, druhowie: Marek Zygmunt i Waldemar Kamiński.

Odznaczenia wręczyli prezes OSP dh Stanisław Pecyna i prezes ZOG dh Grzegorz Stasiak. W dalszej części przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Sprawozdanie z działalności zarządu za miniony rok 2011 przedstawili: dh Stanisław Pecyna w zakresie spraw organizacyjno – gospodarczych oraz v-ce naczelnik dh Marian Baranowski w zakresie wyszkolenia i gotowości bojowej jednostki. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik, dh Stanisław Oziębłowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Tadeusz Wieczorek.

W dyskusji głos zabrali:

 1. Wójt Gminy, dh Krzysztof Próchniewicz podziękował jednostce za całoroczną pracę. Ustosunkował się do sprawozdania finansowego, potwierdził przekazanie środków z budżetu gminy w wysokości 10.000zł na zakup nowych drzwi do garażu. Ponadto, ze środków gminy przekazano 1000zł na zakup opon do samochodu i remont, a także kwotę 4000zł za zebrane opłaty targowe na placu OSP. Dalej, poinformował o możliwości pozyskania środków na remont dachu na strażnicy oraz zadeklarował ewentualną pomoc ze środków samorządu.
 2. Dh Marek Mikołajczyk, zastępca komendanta PSP w Łęczycy, przedstawił statystykę zdarzeń i wypadków w skali powiatu. Poinformował, że PSP zakupiła nowy samochód ze środków unijnych. Pozyskano też sanie lodowe do akcji ratowniczej na lodzie. Przy PSP podjęto budowę kolektorów słonecznych i elektrowni wiatrowej. Działania te mają na celu ograniczenie kosztów utrzymania. Świnickim strażakom życzył dużo dobrego na Nowy Rok.
 3. Dh Grzegorz Stasiak, nowo wybrany prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Świnicach Warckich, podziękował jednostce za wszelką pomoc i gotowość do współpracy z jednostkami z terenu gminy. Do życzeń dołączył się też dh Mirosław Karkowski.

W dalszej części obrad Komisja Wniosków i Uchwał przedłożyła uchwałę w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za działalność w roku ubiegłym i zatwierdzenia planu działania na rok 2012.

Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym przyjęło uchwałę jednogłośnie.

W punkcie wolne wnioski, głos zabrali:

 • Dh Henryk Oziębłowski zwrócił uwagę na to, że trzeba rozebrać szalet na placu strażackim, który już nie pasuje jak na XXI wiek, ale coś zastępczego należy postawić.
 • Radny Rady Powiatu Łęczyckiego, Edward Cymmer wyjaśnił, dlaczego w powiecie łęczyckim są tylko 2 karetki pogotowia. Wynika to z przeliczenia 1 karetki na 25000 mieszkańców. Przekazał również dla strażaków serdeczne życzenia noworoczne.

Na tym walne zebranie członków zakończono.

W zakresie spraw inwestycyjnych podjęto istotną dla jednostki decyzję o rozpoczęciu remontu dachu i wymianie więźby dachowej. Na realizację inwestycji zaciągnięto kredyt.

W 2012r. szeregi OSP w Świnicach Warckich opuścili druhowie Marian Olejniczak
i Czesław Furmaniak. Marian Olejniczak honorowy prezes OSP, związany z jednostką od 1950r. Pracował w niej jako szeregowy członek, v-ce prezes i prezes. Zmarł w Zgierzu. W uroczystości pogrzebowej wzięli udział druhowie ze świnickiej jednostki. Brać strażacka oddała również ostatnią posługę druhowi Czesławowi Furmaniakowi- wieloletniemu prezesowi jednostki, inicjatorowi rozbudowy garaży i innych przedsięwzięć gospodarczych. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięły delegacje z jednostek z terenu gminy, władze samorządowe i przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  oraz orkiestra dęta.

Tym akcentem kończy się opis 95-letniej historii świnickiej jednostki. Opracowanie to w swej konstrukcji daje możliwość uzupełnienia dziejów straży do 100 lat poprzez dołączenie do tego rozdziału opisu dalszych lat.

Póki co, reasumując, należy powiedzieć, że Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich:

 • konsekwentnie realizowała cel „W jedności siła”;
 • zawsze była silna, zwarta i gotowa, zwłaszcza wobec wyzwań nowej cywilizacji;
 • kontynuowała tradycje przodków „ze społeczeństwem i dla społeczeństwa”;
 • skutecznie realizowała cele statutowe jednostki i bieżąco dokumentowała wszelkie działania, zarówno finansowe, jak i organizacyjne.

 

Źródło: Magdalena Ożadowicz „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”

 

Przypisy:

/1/. Akta OSP /WZCz/ 2001r.

/2/. Ze sprawozdania komendanta gminnego złożonego na walnym zebraniu członków- 17 lutego 2001r.

/3/. Akta OSP /WZCz/ 2002r.

/4/. Akta OSP /WZCz/ 2003r.

/5/. Księga protokołów posiedzeń zarządu OSP Świnice Warckie 1995 – 2004r.

/6/. Akta OSP /WZCz/ 2004r.

/7/. Księga protokołów posiedzeń zarządu OSP Świnice Warckie 1995 – 2004r.

/8/. Sprawozdanie komendanta gminnego za 2004r.

/9/. Akta OSP /WZCz/ 2005r.

/10/. Księga protokołów posiedzeń zarządu OSP Świnice Warckie 2005r.

/11/.Stan wyszkolenia członków czynnych OSP Świnice Warckie/ Akta OSP 2005r.

/12/. Akta OSP /WZCz/ 2006r.

/13/. Księga protokołów posiedzeń zarządu OSP Świnice Warckie 2005r.

/14/. Akta OSP /WZCz/ 2007r.

/15/. Księga protokołów posiedzeń zarządu OSP Świnice Warckie 2007r.

/16/. Akta OSP /WZCz/ 2008r.

/17/. Akta OSP /WZCz/ 2008r.

/18/. Akta OSP /WZCz/ 2008r.

/19/. Akta OSP /WZCz/ 2009r.

/20/. Księga protokołów posiedzeń zarządu OSP Świnice Warckie 2005r.

/21/. Akta OSP /WZCz/ 2010r.

/22/. Informacja Komendanta Gminnego o sytuacji pożarowej i zagrożeniach z 2010 r.

Akta OSP /WZCz/ 2010r.

/23/. Akta OSP /WZCz/ 2011r.

/24/.  Protokół z Walnego Zebrania Członków z 29 stycznia 2011r.

Akta OSP /WZCz/ 2011r.

/25/. Akta OSP /WZCz/ 2012r.

 

Skład osobowy Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej w latach 2001 – 2010

Rok 2001

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław  – prezes
 2. Koniuszenny Marek  – naczelnik
 3. Augustyniak Sławomir – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk   – sekretarz
 6. Przybylski Leszek – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Florczak Mariusz – członek

 Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania 17 luty 2001r.

Rok 2002

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław   – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Leszek – gospodarz
 7. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa   – członek
 3. Florczak Mariusz – członek

 Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania 19 stycznia 2002r. – dokooptowano do zarządu 1 osobę.

Rok 2003

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław  – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Leszek  – gospodarz
 7. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Florczak Mariusz – członek

 Źródło informacji: Protokół z walnego zebrania 22 luty 2003r.

 Rok 2004

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław  – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian  – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Leszek  – gospodarz
 7. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Florczak Mariusz  – członek

 Źródło informacji: Protokół z walnego zebrania 14 luty 2004r.

Rok 2005

Zarząd: 

 1. Pecyna Stanisław  – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Leszek    – z-ca naczelnika
 7. Herman Marian – gospodarz
 8. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu
 9. Koniuszenny Andrzej – czł. Zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Gnatowski Roman – członek

 Źródło informacji: Protokół z walnego zebrania 25 stycznia 2005r.

Rok 2006

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław  – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk  – sekretarz
 6. Przybylski Leszek  – z-ca naczelnika
 7. Herman Marian  – gospodarz
 8. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu
 9. Koniuszenny Andrzej  – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Gnatowski Roman – członek

 Źródło informacji: Protokół z walnego zebrania 4 luty 2006r.

 Rok 2007

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław  – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian  – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk   – sekretarz
 6. Przybylski Leszek – z-ca naczelnika
 7. Herman Marian –  gospodarz
 8. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu
 9. Koniuszenny Andrzej – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Gnatowski Roman – członek

 Źródło informacji: Protokół z walnego zebrania 10 luty 2007r.

Rok 2008

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław   – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian   – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk   – sekretarz
 6. Przybylski Leszek – z-ca naczelnika
 7. Herman Marian –  gospodarz
 8. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu
 9. Koniuszenny Andrzej – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Gnatowski Roman – członek

 Źródło informacji: Protokół z walnego zebrania 12 stycznia 2008r.

Rok 2009

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław  – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian    – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Leszek – z-ca naczelnika
 7. Herman Marian  – gospodarz
 8. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu
 9. Koniuszenny Andrzej – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa   – członek
 3. Gnatowski Roman – członek

 Źródło informacji: Protokół z walnego zebrania 14 luty 2009r.

Rok 2010

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław     – prezes
 2. Augustyniak Sławomir – naczelnik
 3. Baranowski Marian   – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Leszek – z-ca naczelnika
 7. Herman Marian – gospodarz
 8. Lewandowski Tadeusz – czł. zarządu
 9. Koniuszenny Andrzej – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa  – członek
 3. Gnatowski Roman – członek

 Źródło informacji: Protokół z walnego zebrania 30 stycznia 2010r.

dh Marek Koniuszenny, v-ce naczelnik OSP 1990 – 1996, naczelnik OSP 2001 – 2006.

dh Stanisław Oziębłowski, skarbnik OSP w latach 1998 i nadal.

Czyn społeczny świnickich druhów na rzecz dobudowy sali bankietowej.

Druhowie: Marek Tadeusz i Jan Przybylski.

Druhowie: Mazur Zdzisław i Bednarek Zdzisław.

 

Oddanie sali bankietowej do użytku.

Poświęcenia obiektu dokonał ks. Mirosław Miłek, ówczesny proboszcz parafii Świnice Warckie.

Od lewej:  Andrzej Karkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Świnicach, Jadwiga Kubiak dyrektor LBS Strzałkowo/o Świnice Warckie, Stanisław Milczarek wójt gminy Świnice Warckie, Stanisław Pecyna prezes OSP Świnice Warckie, Tadeusz Bednarek dyrektor GOK w Świnicach Warckich, Krzysztof Graczyk Komendant PSP w Łęczycy.

Odznaczony dh Stanisław Pecyna prezes OSP.

Odznaczony dh Henryk Oziębłowski sekretarz OSP.

Odznaczony dh Sławomir Augustyniak naczelnik OSP.

WYRÓŻNIENI DRUHOWIE Od lewej druhowie:  Leszek Przybylski, Sławomir Augustyniak, Waldemar Kamiński i Piotr Kolasa

Druhowie Andrzej Kowalski i Zdzisław Mazur.

Leszek Przybylski, Tadeusz Lewandowski i Józef Barski.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali druhowie Od lewej: Tadeusz Łazarek, Stanisław Gawlik, Marek Kubiak, Stanisław Folwarczyk, Mariusz Florczak, Andrzej Kałucki, Józef Kubiak i Ireneusz Czyżo.

Rok 2012 – strażnica OSP po remoncie dachu.

Sala widowiskowa.

Sala muzyczna.

Trofea orkiestry dętej.

Druhowie: Stanisław Oziębłowski i Piotr Kaźmierski.

Od lewej druhowie: Marian Herman, Ireneusz Przybylski, Andrzej Kowalski, Józef Barski, Andrzej Koniuszenny i Stanisław Oziębłowski.

Krystyna Gawlik, Henryk Jaruga i Ryszard Ircha.

Tadeusz Wieczorek i Andrzej Jabłoński.

Druh Mirosław Karkowski i Marian Baranowski.

Druhowie: Roman Gnatowski, Marek Kubiak i Józef Kubiak.

Od lewej druhowie: Paweł Cieślak, Paweł Kolasa, Anna Olejnik, Zofia Kubiak, Krystyna Gawlik i Barbara Pietrzak.

Wojciech Zdziarski prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy z gratulacjami dla odznaczonych druhów.

Druhna Maria Klubińska.

 Druhna Stanisława Śnieg odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”  za aktywną pracę na rzecz jednostki. Od lat wspólnie z grupą kobiet przygotowuje posiłki i zaopatrzenie na uroczystości wewnętrzne jednostki.

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE, WYPADKI I ZDARZENIA.

Lipiec 2010 – wylew rzeki Ner.

Rozlewisko rzeki w Zbylczycach.

Zabezpieczanie wałów. Z prawej Tomasz Kawczyński – sołtys wsi Parski.

Podtopienia – budynek mieszkalny we wsi Chorzepin.

Wypadki na autostradzie A2.

ZAWODY NA ZBIORNIKU JEZIORSKO

Z lewej druhowie: Marek Koniuszenny – komendant gminny i Piotr Kolasa.

Od lewej druhowie: Leszek Przybylski, Marian Baranowski, Piotr Kolasa, Maciej Piszczałkowski, Krzysztof Próchniewicz wójt gminy, Julian Kacprzak i Marek Koniuszenny komendant gminny.

 

SMARDZEW – manewry.

Leśniczy Józef Marciniak oraz druhowie: Leszek Przybylski i Zdzisław Mazur.

 

ZAWODY STRZELECKIE 2008.

Drużyna OSP Świnice Warckie podczas zawodów.

Dowódca drużyny dh Marian Herman odbiera pamiątkowy puchar.

UDZIAŁ OSP ŚWINICE WARCKIE W TRIDUUM PASCHALNYM

Strażacy pełniący wartę przy Grobie Pańskim.

Adoracja przy Grobie Pańskim.

Powrót do strażnicy po adoracji Grobu Pańskiego. Od lewej druhowie: Julian Kacprzak, Stanisław Gawlik i Marian Baranowski.

Od lewej druhowie: Piotr Kaźmierski, Paweł Cieślak i Marian Baranowski.

Zarząd 2011r.

Zarząd 2012r. – wybrany 12.01.2006r. Od lewej siedzą: Marian Baranowski v-ce prezes naczelnik, Henryk Oziębłowski – sekretarz, Andrzej Koniuszenny– członek zarządu, Stanisław Pecyna – prezes. Od lewej stoją: Sławomir Augustyniak – v-ce prezes, Leszek Przybylski – z-ca naczelnika, Tadeusz Lewandowski – członek zarządu, Stanisław Oziębłowski – skarbnik, Marian Herman – gospodarz.

Komisja Rewizyjna 2012r. – wybrana 12.01.2006r. Od prawej: Tadeusz Wieczorek – przewodniczący, Teresa Zelba – sekretarz, Roman Gnatowski – członek.

Wstecz