1991-2000

Ostatnie dziesięciolecie XX wieku to czas ogromnych przeobrażeń życia społeczno – gospodarczego w naszym kraju. To czasy upadku systemu komunistycznego, odnowa samorządności i demokracji oraz wprowadzenie gospodarki rynkowej. Przemiany te wywarły również duży wpływ na funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej. Czas ten postawił przed strażami szczególne wyzwania, a służba strażacka stała się … Czytaj dalej 1991-2000