1961-1970

Kolejne lata w działalności OSP Świnice, to zmaganie się z budową sali widowiskowej i sprawami wewnątrz organizacji. Z zachowanych dokumentów i zawartych w nich zapisów, uzyskujemy obraz codziennej pracy jednostki. W latach 1961–1962, Zarząd OSP i Komisja Rewizyjna działały w składzie wybranym na walnym zebraniu członków OSP w dniu 27 … Czytaj dalej 1961-1970