Dh Stanisław Pecyna – Prezes

Dh Maciej Piszczałkowski – V-ce prezes

Dh Marian Baranowski – Naczelnik

Dh Leszek Przybylski – Z-ca naczelnika

Dh Stanisław Oziębłowski – Skarbnik

Dh Henryk Oziębłowski – Sekretarz

Dh Marian Herman – Gospodarz

Dh Tadeusz Lewandowski – Członek