1. Andrysiak Ryszard
 2. Augustyniak Michał
 3. Augustyniak Sławomir
 4. Baranowski Marian
 5. Barski Józef
 6. Bednarek Aleksy
 7. Bielawski Łukasz
 8. Cieślak Paweł
 9. Cymmer Michał
 10. Czyżo Ireneusz
 11. Dobiecki Bolesław
 12. Dobiecki Karol
 13. Dulas Marcin
 14. Folwarczyk Stanisław
 15. Gawlik Krystyna
 16. Gawlik Stanisław
 17. Gąsiński Mirosław
 18. Gibaszek Dariusz
 19. Gnatowski Roman
 20. Herman Marian
 21. Ircha Ryszard
 22. Ircha Szymon
 23. Jabłoński Andrzej
 24. Jaruga Henryk
 25. Jaszczak Stanisław
 26. Jaśkiewicz Beata
 27. Kacprzak Julian
 28. Kałucki Andrzej
 29. Karkowski Kamil
 30. Karkowski Marian
 31. Kamiński Waldemar
 32. Kaźmierski Piotr
 33. Klubińska Maryla
 34. Kolasa Maja
 35. Kolasa Małgorzata
 36. Kolasa Paweł
 37. Kolasa Piotr
 38. Koniuszenny Jakub
 39. Koniuszenny Marek
 40. Kowalski Andrzej
 41. Krawczyk Krzysztof
 42. Kubiak Józef
 43. Kubiak Marek
 44. Kubiak Zofia
 45. Lewandowski Mateusz
 46. Lewandowski Tadeusz
 47. Lewiński Wojciech
 48. Łazarek Tadeusz
 49. Malinowski Szymon
 50. Matczak Grzegorz
 51. Matusiak Leszek
 52. Mazur Zdzisław
 53. Mielczarek Stanisław
 54. Mielczarek Tomasz
 55. Milczarek Stanisław
 56. Olejnik Anna
 57. Oziębłowski Henryk
 58. Oziębłowski Stanisław
 59. Ożadowicz Magdalena
 60. Pecyna Stanisław
 61. Pecyna Krzysztof
 62. Pecyna Teresa
 63. Pietrzak Barbara
 64. Próchniewicz Krzysztof
 65. Przybylski Ireneusz
 66. Przybylski Leszek
 67. Przybylski Marcin
 68. Przybylski Piotr
 69. Piszczałkowski Maciej
 70. Radecki Gabriel
 71. Ratajczak Jakub
 72. Rodak Tomasz
 73. Sobczyński Andrzej
 74. Sobczyński Kacper
 75. Wieczorek Tadeusz
 76. Wituła Filip
 77. Zarzycki Zbigniew
 78. Zelba Teresa