1. Andrysiak Ryszard
 2. Augustyniak Michał
 3. Augustyniak Sławomir
 4. Baranowski Marian
 5. Barski Józef
 6. Bednarek Aleksy
 7. Bielawski Łukasz
 8. Cieślak Paweł
 9. Cymmer Michał
 10. Czyżo Ireneusz
 11. Dobiecki Bolesław
 12. Dobiecki Karol
 13. Dulas Marcin
 14. Folwarczyk Stanisław
 15. Gawlik Krystyna
 16. Gąsiński Mirosław
 17. Gibaszek Dariusz
 18. Gnatowski Roman
 19. Herman Marian
 20. Ircha Ryszard
 21. Ircha Szymon
 22. Jabłoński Andrzej
 23. Jaruga Henryk
 24. Jaszczak Stanisław
 25. Jaśkiewicz Beata
 26. Kacprzak Julian
 27. Karkowski Kamil
 28. Karkowski Marian
 29. Kamiński Waldemar
 30. Kaźmierski Piotr
 31. Klubińska Maryla
 32. Kolasa Maja
 33. Kolasa Małgorzata
 34. Kolasa Paweł
 35. Kolasa Piotr
 36. Koniuszenny Jakub
 37. Koniuszenny Marek
 38. Kowalski Andrzej
 39. Krawczyk Krzysztof
 40. Kubiak Józef
 41. Kubiak Marek
 42. Kubiak Zofia
 43. Lewandowski Mateusz
 44. Lewandowski Tadeusz
 45. Lewiński Wojciech
 46. Łazarek Tadeusz
 47. Malinowski Szymon
 48. Matczak Grzegorz
 49. Matusiak Leszek
 50. Mazur Zdzisław
 51. Mielczarek Stanisław
 52. Mielczarek Tomasz
 53. Milczarek Stanisław
 54. Oziębłowski Henryk
 55. Oziębłowski Stanisław
 56. Ożadowicz Magdalena
 57. Pecyna Stanisław
 58. Pecyna Krzysztof
 59. Pecyna Teresa
 60. Pietrzak Barbara
 61. Próchniewicz Krzysztof
 62. Przybylski Ireneusz
 63. Przybylski Leszek
 64. Przybylski Marcin
 65. Przybylski Piotr
 66. Piszczałkowski Maciej
 67. Radecki Gabriel
 68. Ratajczak Jakub
 69. Rodak Tomasz
 70. Sobczyński Andrzej
 71. Sobczyński Kacper
 72. Wieczorek Tadeusz
 73. Wituła Filip
 74. Zarzycki Zbigniew
 75. Zelba Teresa